Asertivita

Asertívne správanie je také, ktoré umožní človeku presadiť sa (napr. dosiahnuť vytýčený cieľ) v najrozmanitejších situáciách bez toho, aby ublížil niekomu inému, alebo aby sám mal zo svojho vlastného správania zlý pocit. Preto sa niekedy hovorí aj o zdravom sebapresadzovaní.

Neraz sa pristihneme pri tom, že si po nepríjemnej situácii, v ktorej sme sa ocitli, povieme: “Mal som mu povedať toto…” alebo, “Prečo som to len povedal…”. To, čo si vnútorne povieme, závisí od toho, ako sme danú situáciu zvládli, ako sme sa v nej zachovali.

Ľudia, ktorí si svoje asertívne práva neuvedomujú alebo si za svojimi právami asertívne nestoja, môžu byť nútení vytvárať zbytočné tvrdenia, trpieť pocitmi viny a robiť rozhodnutia, ktoré nie sú pre ich peňaženku výhodné.

Teda ako zvládať nepríjemené situácie. Do takých sa dostávame denne takmer všetci. A práve fakt, že ich mnoho vzniká ako v pracovnom tak aj súkromnom živote, nás inšpiroval k publikovaniu tohto testu.

 

Inštrukcie

Test asertívneho správania obsahuje 33 výrokov. Každý si prečítajte a rozhodnite sa, do akej miery vás daný výrok charakterizuje. Následne zapíšte do voľných políčok jedno z čísiel, ktoré  predstavuje vašu odpoveď.

1 – vôbec nie ako ja
2 – trochu ako ja
3 – obvykle ako ja
4 – úplne ako ja

Interpretácia výsledkov:
Skupina, v ktorej ste získate  najvyšší počet bodov predstavuje úroveň  vašej asertivity. Zostávajúca časť hodnotenia obsahuje interpretačné materiály, vďaka ktorým zistíte, do akej miery ste vo vašom osobnom i profesionálnom živote asertívny. Vďaka tomuto testu zistíte, či je vaše jednanie pasívne, asertívne alebo agresívne. V nasledujúcich častiach ja uvedený popis týchto troch spôsobov správania a tiež niekoľko otázok, ktorých zodpovedanie vám pomôže k asertívnejšiemu správaniu.

 

1.Keď ma niekto vyprovokuje, nepoviem ani slovo.
2.Často reagujem na ľudí, ktorí sú agresívni.
3.Úprimne vyjadrujem svoje myšlienky a pocity.
4.Nechávam si svoje pocity pre seba.
5.Je mi jedno, či ublížim druhým.
6.Som úprimný k ľuďom.
7.Skrývam svoje city pred blízkymi.
8.Pocity vyjadrujem urážkami a zhadzovaním.
9.K ostatným sa chovám s úctou a dôstojnosťou.
10.Dovolím ostatným, aby porušovali moje osobné práva.
11.Dokážem byť veľmi sarkastický.
12.Keď konám vo svojom vlastnom záujme, necítim sa previnilo.
13.Dovolím iným, aby ma neustále zhadzovali.
14.Často druhých škatuľkujem.
15.Dokážem sa postaviť na svoju vlastnú obranu bez zbytočného strachu.
16.Dávam druhým príležitosť, aby ma využili.
17.Často sa k ľuďom správam nezdvorilo.
18.Pri dosahovaní svojich cieľov sa snažím, aby som neškodil druhým.
19.Robím veci, ktoré robiť nechcem.
20.Nútim iných, aby robili niečo proti svojej vôli.
21.Postavím sa na obranu bezmocných.
22.Dovoľujem, aby sa iní ku mne správali nezdvorilo.
23.Nezaujímajú ma názory a pocity iných.
24.Neustále hľadám zaručené riešenie problémov.
25.Často si myslím, že moje nápady nestoja za nič.
26.Často voči iným uplatňujem šikanovanie alebo zastrašovanie.
27.Obvykle trvám na svojom a hľadám funkčný kompromis.
28.Neustále sa za svoje správanie ospravedlňujem.
29.Často sa snažím prinútiť iných, aby zmenili svoj názor.
30.Uznávam práva a povinnosti svoje aj iných.
31.Často sa iným podvoľujem a potom zo seba nemám dobrý pocit.
32.Iní sa kvôli mne cítia previnilo, keď si presadzujem svoju vôľu.
33.Aj keď so mnou iní nesúhlasia, aspoň rešpektujú môj názor.

Test asertivity