O úspechu rozhoduje to čo robíme. Hlavne to, čo robíme opakovane. Želanie nestačí. Pre naplnenie predstáv je dôležité plánovanie a vyhodnocovanie dosiahnutého.

V nasledujúcich riadkoch popíšem tri jednoduché rituály/návyky, ktoré tieto procesy dostanú do života. Ich cieľom je lepšie riadenie času, činností a cieľov, čo má pozitívny vplyv na vašu efektívnosť a dosahované ciele.
Všetky tipy berte ako inšpiráciu. Upravte si ich podľa vašich potrieb a životného štýlu. Dôležité je začať a postupné prispôsobenia prídu sami. Hlavne buďte vytrvalý.

Úlohy dňa – večerný rituál
Prvý rituál určite v nejakej forme robíte. Preto pripomeniem len najdôležitejšie zásady:
Úlohy si evidujte, aby ste na žiadnu nezabudli. Nedržte ich len v hlave. Forma evidencie môže byť rôzna: úloha v mobile, počítači, lístok. Dôležité je mať ich neustále na očiach. Mne osobne sa osvedčila kombinácia post-it lístkov, pripomienok v mobile a záznamov v diári.

Ak sa dá, tak si úlohy plánujte vždy deň dopredu, aby ste dali sebe aj okoliu čas si veci premyslieť. Pred samotným plánovaním sa vráťte k predchádzajúcemu dňu a vyhodnoťte si ho.
Napríklad je možné použiť dve kritéria: splnil som všetky úlohy?, tzv. * deň, a prežil som deň s radosťou, tzv. ** deň. Prvým hodnotím kvalitu plánovania a svoju disciplínu, druhým konečný cieľ byť spokojný so životom.
Ďalšie pravidlo je menej je viac. Plánujte maximálne 2/3 svojho času. Začnite pokiaľ možno tou najdôležitejšiu, prípadne najťažšiu úlohou.
Denný rituál je krásny pre začatie zmien vo svojom živote lebo ak vám aj jeden deň nevyjde podľa vašich predstáv máte hneď ďalší, v ktorom to môžete napraviť.
Ak si chcete plánovať len pracovnú časť dňa, nerobte to  večer ale pred odchodom z práce. Ideálne s kolegami nech bežíte po tej istej trati.

Pre tých ktorí denné plánovanie majú zvládnuté a majú chuť sa ďalej zlepšiť uvediem tip ako jednoducho si urobiť „časový snímok“ dňa.
Stačí k tomu diár a číselník aktivít.  Pre jednoduchosť si pre každú aktivitu vytvorte tiež kód, napr. Š pre športovanie, PR – prechádzka s rodinou. Vždy keď danú aktivitu vykonáte, tak si príslušný kód poznačíte do diára. Na konci týždňa potom sčítate časy, ktoré ste sa venovali jednotlivým aktivitám a tak dostanete časový snímok. Ak budete mať aktivity definované podľa vašich cieľov, tak získate prehľad koľko času venujete napĺňaniu svojich cieľov.
Možnosťou je aj onormovanie si aktivít, pre každú aktivitu určím čas za ktorý si myslím, že sa dá efektívne vykonať.

Týždenný plán – nedeľný rituál
Týždenný plán je druhým krokom k lepšiemu sebariadeniu. Pri ňom už je dôležité myslieť v širšom kontexte – rodina, práca, záľuby, relax. Cieľom týždňového plán je priniesť rovnováhu do vášho života. Vyvážiť čas venovaný jednotlivým sféram vášho života. Vhodne kombinovať aktivity čerpajúce vašu energiu  s aktivitami, ktoré ich rozvíjajú a obnovujú.
Pred týždňovým plánovaním je preto dobre si ujasniť svoje sféry záujmov, jednotlivé ciele v každej sfére a aktivity, ktoré k týmto cieľom vedú.
Spôsobov týždňového plánovania je niekoľko. Popíšem jednoduchý, vyžadujúci si len váš záujem. Na čistý list kancelárskeho papiera do hlavičky napíšete číslo týždňa a dátumy od-do. Potom postupne pre každú oblasť uveďte jednotlivé úlohy. Napr. máte štyri sféry: práca&kariéra, rodina&priatelia&komunity, záľuby a rozvoj osobných schopností.

Sféry je možné písať názvom alebo ešte lepšie cieľom v tejto sfére. Ku každému cieľu píšeme úlohy a k nim dni (hodiny) v ktorých sa má úloha realizovať.
Za čiaru je dodatočne možné vpisovať úlohy, ktoré sa v priebehu týždňa vyskytnú. Žltou zvýrazňovačkou označujeme realizované úlohy.

Druhú stranu listu je možné využiť na postupné značenie si úloh na ďalší týždeň. Ten použijete pri najbližšom plánovaní.

Opäť, tak ako pri dennom plánovaní, je prospešné pred plánovaním ďalšieho týždňa vyhodnotiť uplynulý. Napríklad časové vyhodnotenie týždňa spomínané pri dennom plánovaní.
Pri rekapitulácií týždňa má zmysel sa snažiť nájsť minimálne jednu novú skúsenosť, ktorá je pre vás prospešná aj do budúcna. Jeden princíp, ktorým sa oplatí riadiť a jeden nový návyk ktorým sa budete odteraz riadiť. Tieto krátke pokyny je dobré si napísať a uložiť tak, aby ste sa k nim mohli spätne vrátiť.

Zjednodušená verzia týždňového plánu -Týždenný rozvrh.
Ak sa vám popísaný spôsob zdá zbytočne zložitý, účinnou a zároveň jednoduchou metódou je manažovanie si týždenného rozvrhu tak, aby spňal hore uvedené kritéria. Podľa vzoru školského rozvrhu, kde je pre každý deň a určitú hodinu pevne stanovená aktivita.   Napr. ideálne je ak  rozvojovým  aktivitám priradíte pevný rozvrh, napr. plávanie – každý pondelok od 20:00-21:00, prechádzka s deťmi – sobota ráno od 8:00-10:00.

Ročná správa – Vianočný rituál
Posledným rituálom je ročný rituál. Ten má dva ciele: obhliadnuť sa za uplynulým rokom a zamyslieť sa nad tým nasledujúcim.
Opäť predstavím nenáročný spôsob ako zdokumentovať najdôležitejšie udalosti vášho života na jednej strane kancelárskeho papiera. Vyskúšajte nasledujúcu štruktúru: V prvom riadku uvediem svoje meno, vek, rok a názov roka, ktorý určuje najdôležitejší posun v danom roku. Napr. Ján Vzorový(28) 2009 – Rok dosiahnutia zrelosti.

Potom nasleduje úvod, ktorý má dva odstavce. Prvý je obzretie sa za najväčším úspechom, napr. čo znamená zrelosť. Zrelosť je schopnosť žiť podľa princípov a pritom rešpektovať názory druhých, porozumieť a pomôcť im…
Druhý odstavec sa venuje posunutiu vízie, novým cieľom a kľúčový princípom pre jej dosiahnutie, napr. rob, čo hovoríš.
Dobrá správa je ak okrem mentálnej roviny (čísla) oslovuje aj emocionálnu rovinu mysle. Ideálnym prostriedkom k tomu je používanie obrazov a prenesených významov. Prípadne citácií vašich vzorov autorov.
Potom nasleduje jadro, pre každú sféru záujmu zvlášť. Ak budeme vychádzať z príkladu z týždňového plánovania tak budú nasledovať štyri odseky: práca&kariéra, rodina&priatelia& komunity, záľuby a rozvoj osobných schopností. Pre lepšie nasmerovanie o čom by mal byť daný odsek je dobré si pre každú sféru určiť najdôležitejšie hodnoty a ukazovatele podľa ktorých ich budete merať, napr. v sfére Rozvoj osobných schopností je pre vás dôležitá energia, zdravie, sebadisciplína, kvalifikácia a tieto hodnoty budete merať počtom dní, ktoré ste boli fit a už spomínanými *-kami z denného rituálu.
Každý odsek ma tri odstavce: 1. Rekapitulácia cieľov z minulého roka 2. Realita aktuálneho roka 3. Plány na budúci rok.
Pre prehľadnosť a lepší vzhľad je dobré používať rôzne farby a značky, napr. každá sféra bude mať iný farbu, ktorou budete zvýrazňovať dôležité slová (ciele, výsledky), prípadne symboly ♣ – práca, ♠ – osobné schopnosti, ♥- rodina, ♦ – záľuby. Tak isto označenie odstavov v rámci sfér: * – rekapitulácia, • – realita aktuálneho roka, ! – plány budúceho roka.
Takúto správu si odložte, aby ste sa k nej mohli vracať počas roka a následne o rok pri písaní ďalšej novoročnej správy.

Cieľom uvedených tipov bolo vás zaujať a ukázať vám možnosti zavedenia procesov plánovania do osobného života. Snažili sme sa pri tom využiť obdobie novoročných želaní – čas bilancovania a plánov.

Želáme vám dostatok odhodlania, vnútornej disciplíny a hlavne radosti z dosiahnutých úspechov v novom roku!

Tri rituály pre naplnenie vášho plánu