Tyzden kariery

Do tohto ročníka Týždňa kariéry sa zapája aj sieť dodávateľov kariérových služieb pre úrady práce, sociálnych vecí a rodiny – konzorcium spoločností BKS ÚspechNOVA Training. „Už viac ako rok poskytujeme pre úrady práce bilanciu kompetencií a za ten čas našimi regionálnymi centrami prešli tisícky dlhodobo nezamestnaných“, hovorí Pavol Kmeť, konateľ spoločnosti BKS Úspech. „Naše skúsenosti ukazujú, že individuálne poradenstvo môže je pre týchto klientov veľmi užitočné a preto sme chceli našu skúsenosť ponúknuť aj novým cieľovým skupinám.

Bilancia kompetencií je poradenská metóda, pri ktorej kariérový poradca sprevádza klienta pri analyzovaní vlastných silných stránok, motivácií a nadobudnutých vedomostí a zručností s cieľom spoločne nájsť vhodné profesijné smerovanie. Okrem toho obsahuje bilancia kompetencií aj moduly pre rozvoj zručností pre riadenie kariéry a rozvoj zamestnateľnosti. Od roku 2015 bola táto služba zavedená do poradenského systému služieb zamestnanosti a je pravidelne poskytovaná uchádzačom o zamestnanie externými dodávateľmi.

„Momentálne má naše konzorcium pod vedením BKS Úspech viac ako 20 poradenských centier na strednom a východnom Slovensku a rozhodli sme sa ich otvoriť aj širšej verejnosti,“ uvádza Jozef Fencik, riaditeľ spoločnosti NOVA Training. Počas Týždňa kariéry si poradcovia a poradkyne v centrách bilancie kompetencií pripravili bohatý program pre dospelých ale aj pre školy. V jednotlivých centrách sa uskutočnia workshopy, prezentácie aj individuálne konzultácie s kariérovými poradcami. Prezentované budú trendy na trhu práce, ale napríklad aj poradenská hra Job Labyrinth. Všetky udalosti poradenkých centier nájdete v kalendári Týždňa kariéry.

Týždeň kariéry 2019 s centrami bilancie kompetencií