Pri rozvoji ľudí sa zameriavame na rozvoj vedomostí, zlepšovanie zručností, motivácie a zintenzívnenie konania. BKS Úspech ponúka komplexný vzdelávací program „Úspešný pracovník“, ktorý pozostáva z 86 modulov akreditovaných MŠ SR zoskupených podľa primárnych adresátov do 14 vzdelávacích profesií.

Vďaka modularite nášho vzdelávacieho programu sa vieme flexibilne prispôsobiť individuálnym požiadavkám  zákazníkov, respektíve účastníkov kurzov. Ojedinelosť nášho vzdelávania je aj v jeho previazaní na príslušné referenčné procesy, ktoré sú jeho súčasťou.