Prezenčne/Online

Cena: 450,- €

 

Líniový manažér v strojárskej výrobe

Byť manažérom, riadiacim pracovníkom či teamleadrom dnes nie je vôbec jednoduché. Tlak na výsledky je čím ďalej vyšší a sme pritom zahltení zbytočnou e-mailovou a telefonickou komunikáciou. Ako z toho von? Všetko sa mení a adaptovať sa na zmeny znamená uspieť. Ako dosiahnuť, aby moji ľudia zmeny brali ako výzvu a snažili sa hľadať možnosti ako prísť s návrhmi a riešeniami. Aby ma môj team podporoval a snažil sa mi pomáhať. Chceme Vás naučiť ako viesť a motivovať svoj tím na efektívnej ceste k dosahovaniu cieľov.

Modulový vzdelávací program vedie k doplneniu, obnoveniu, rozšíreniu a prehĺbeniu kvalifikácie potrebnej na výkon manažérskej činnosti.

Obsahová náplň modulov

 1. 5S – čistota a bezpečnosť na pracovisku
 2. Ergonómia práce, pohybové a časové analýzy
 3. Opatrenia zvyšujúce spoľahlivosť pracoviska
 4. Vizualizácia pracoviska a štandardizácia práce
 5. Tvorba kontinuálneho materiálového toku
 6. Implementácia vyrovnaného ťahového systému
 7. Výber a hodnotenie pracovníkov
 8. Príprava a vedenie hodnotiacich rozhovorov
 9. Environmentálna gramotnosť
 10. Systémy a štandardy kvality

 

Čo získate absolvovaním tohoto kurzu?

 • stanete sa efektívnejšími v riadení a vedení svojich podriadených,
 • budete vedieť pracovať efektívnejšie s menšou námahou a v kratšom čase,
 • budete plniť plány a dosahovať ciele načas a pod menším tlakom,
 • naučíte sa rozhodovať sa rýchlo a správne,
 • dozviete sa, ako byť obľúbený tak u podriadených ako u nadriadených,
 • zdokonalíte sa v zvládaní záťažových situácií na prevádzke,
 • ukážeme vám, ako ľahko a rýchlo riešiť konflikty,
 • naučíte sa do maximálnej miery využívať prostriedky, ktoré máte k dispozícii,
 • dozviete sa nové trendy v riadení a vedení podriadených,
 • zistíte, ako sa ľahko a rýchlo ľudí motivovať – pochopíte podstatu pochvaly ako veľmi silného motivátora,
 • poskytneme vám rady a triky, ako mať fungujúci tím,
 • ukážeme vám, ako skĺbiť limitovaný rozpočet personálnych nákladov a očakávania zamestnancov,
 • osvojíte si praktické postupy riadenia ľudí,
 • odhalíte vlastné preferencie v riadení a chyby, ktorých sa dopúšťate – dostanete odporúčania, ako sa v riadení a vedení podriadených zdokonaliť priamo v podmienkach vašej firmy. 

Prezenčné kurzy

Prezenčný kurz vzdeláva tradičným spôsobom – prebieha v presne stanovenom čase, v budove vzdelávacej inštitúcie alebo inom mieste, v rozsahu, aký daný predmet vyžaduje. Samozrejmosťou je stála prítomnosť lektora/prednášajúceho, ktorý je v danej oblasti odborníkom a dokáže podať informácie tak, aby ste z kurzu mali čo najväčší úžitok.

 

Online kurzy

Online výučba prebieha pomocou videí s komentármi lektorov aj s názornými ukážkami, alebo webinárov, v ktorých lektori prednášajú priamo cez „videohovor“. Z videí sa môžete začať čokoľvek učiť prakticky od nuly, napríklad nový jazyk, základy hry na gitare, tvorby webstránok a mnoho ďalších vecí. K najčastejšie absolvovaným online kurzom patria jazykové, ekonomické, počítačové, ale možností je o mnoho viac. 

KOMPAS+ bezplatné kurzy pre evidovaných na ÚP

Ste na úprade práce? Teraz máte možnosť absolvovať kurz aj z pohodlia Vášho domova ONLINE.
Potrebujete k tomu len počítač a pripojenie na ineternet.

Žiadosť Vám zadarmo vyplníme.