Prezenčne/Online

Cena: 270,- €

 

Manažment ľudských zdrojov

Práca oddelenia ľudských zdrojov v sebe zahŕňa mnoho rôznych procesov, ktoré sú často podceňované, aj keď práve na nich stojí úspech výberu kvalitných zamestnancov, efektívne nastavené zamestnanecké benefity, firemná kultúra, komunikácia medzi jednotlivými oddeleniami či komunikácia s vedením spoločnosti v personálnych otázkach.  Aby personálne oddelenie fungovalo ako hodinky, pripravili sme pre Vás jedinečný vzdelávací program, kde získate praktické znalosti a zručnosti z oblasti personálneho manažmentu, ktoré sa dajú okamžite využiť vo Vašej práci. Získajte znalosti a zručnosti potrebné na to, aby ste zvládli celý proces strategického riadenia ľudských zdrojov – od výberu vhodného modelu po implementáciu stratégie RĽZ. Osvojíte si informácie o najnovších trendoch v personálnom manažmente a praktické rady, ako ich uplatniť vo svojej práci. Naučíte sa, ako efektívne postupovať pri riešení konkrétnych problémov z personalistickej praxe.

Modulový vzdelávací program vedie k doplneniu, obnoveniu, rozšíreniu a prehĺbeniu kvalifikácie potrebnej na výkon manažérskej činnosti.

Obsahová náplň modulov

 1. Získavanie a výber nových zamestnancov
 2. Firemná kultúra a jej optimalizácia
 3. Motivácia zamestnancov
 4. Hodnotenie zamestnancov
 5. Kolektívne vyjednávanie

 

Čo získate absolvovaním tohoto kurzu?

 • na tréningu sa dozviete všetko o HR personalistike. 
 • zistíte sú osvedčené procesy riadenia celopodnikového vzdelávania
 • naučíte sa na čo sa zamerať v príprave rozvojových programov a ako realizovať ich efektívnosť, a ktoré čísla sa oplatí sledovať pri hľadaní zmyslu a prínosov vzdelávacieho procesu.
 • naučíte sa odhaliť talentovaných kolegov vo svojej spoločnosti 
 • poznáte spôsob ako nestrácať talentovaných a kvalifikovaných , ako si udržať ich lojalitu a čo urobiť pre udržanie na pozícií kľúčového pracovníka.
 • zistíte ako najefektívnejšie osloviť ideálneho zamestnanca a akú strateatégiu zvoliť pri nábore
 • naučíte sa ako najefektívnejšie postupovať pri výbere a ako si uľahčiť a zjednodušiť náročnú selekciu a ako rýchlo a efektívne odhadnúť uchádzača
 • budete oboznámení s najrôznejšími náborovými metódami a zdrojmi vhodných kandidátov pre výberové konanie.
 • taktiež si precvičíte profesionálne techniky vedenia pohovoru.

Prezenčné kurzy

Prezenčný kurz vzdeláva tradičným spôsobom – prebieha v presne stanovenom čase, v budove vzdelávacej inštitúcie alebo inom mieste, v rozsahu, aký daný predmet vyžaduje. Samozrejmosťou je stála prítomnosť lektora/prednášajúceho, ktorý je v danej oblasti odborníkom a dokáže podať informácie tak, aby ste z kurzu mali čo najväčší úžitok.

 

Online kurzy

Online výučba prebieha pomocou videí s komentármi lektorov aj s názornými ukážkami, alebo webinárov, v ktorých lektori prednášajú priamo cez „videohovor“. Z videí sa môžete začať čokoľvek učiť prakticky od nuly, napríklad nový jazyk, základy hry na gitare, tvorby webstránok a mnoho ďalších vecí. K najčastejšie absolvovaným online kurzom patria jazykové, ekonomické, počítačové, ale možností je o mnoho viac. 

KOMPAS+ bezplatné kurzy pre evidovaných na ÚP

Ste na úprade práce? Teraz máte možnosť absolvovať kurz aj z pohodlia Vášho domova ONLINE.
Potrebujete k tomu len počítač a pripojenie na ineternet.

Žiadosť Vám zadarmo vyplníme.