Pracovník v administratíve I. - III. (základy práce s PC, Office)

Rekvalifikačný kurz Pracovník v administratíve I.- III. (základy práce s PC, Office) je určený pre všetkých záujemcov, ktorí si chcú osvojiť základné IT zručnosti s cieľom nájsť si uplatnenie na trhu práce nielen v administratíve, ale aj v iných odvetviach, kde sa vyžadujú základné počítačové zručnosti.

Absolventi kurzu vedia samostatne pracovať so základnými kancelárskymi softvérovými aplikáciami, vedia vytvárať dokumenty (textové, tabuľkové, prezentačné…), napĺňať ich dátami a vykonávať jednoduché výpočty a základné formátovanie dát či textu.

Pracovník v administratíve I. - základy práce s PC, Word

Orientácia v operačnom systéme PC (Windows)

 • grafické užívateľské prostredie, „multitasking“, okná – minimalizácia, maximalizácia, plávajúce okno, zmena veľkosti okna a jeho polohy, zavretie okna
 • nastavenie klávesnice, jazyková lokalizácia
 • základy ovládania systému (vyznačenie a kliknutie; chyť a ťahaj, dvojklik)
 • nastavenie vlastnosti myší a pracovnej plochy
 • prvky používateľského rozhrania (pracovná plocha: tlačidlo Štart, lišta, hodiny, dátum – kalendár; ikona; práca s kontextovým menu, vyhľadávacie pole)

Práca so základnými aplikáciami Windows

 • Kalkulačka, Poznámkový blok, WordPad, 3D Skicár, Mail
 • práca s viacerými programami súčasne, kaskádové a dlaždicové usporiadanie okien

Adresárová štruktúra disku

 • ikona Môj počítač
 • kopírovanie, presúvanie, premenovávanie a mazanie súborov a adresárov; vytváranie nových adresárov pamäťová schránka, prenos informácií medzi programami

Práce s externými ukladacími zariadeniami (USB flash, externý HDD (SSD))

 • ukladanie údajov na média, vyhľadávanie súborov a adresárov podľa rôznych kritérií

Internet, práca s internetovým prehliadačom (Edge, Chrome…)

 • ovládanie internetového prehliadača nastavenie vlastnosti prehliadača

E-mail – elektronická pošta (Mail)

 • vysvetlenie základných pojmov používaných s emailovým klientom (účet; zložky: došlá, odoslaná, zmazaná pošta, pošta na odoslanie; príloha; odpovedať, poslať ďalej), vytvorenie poštovej schránky, e-mailového účtu na internete
 • organizácia údajov v adresári
 • organizovanie došlej a poslanej pošty podľa vlastných kritérií, filtrovanie došlej pošty – automatické mazanie a posielanie príloh, práca s doručenými prílohami tlač, možnosti a nastavenia tlače

Úvod do MS Office (LibreOffice)

 • popis prostredia

Ovládanie programu Word (Writer)

 • pravidlá písania textu (vkladanie textu; pohyb po texte, opravy; výber textu; práca s klávesmi enter, delete, backspace, insert; automatické opravy; vkladanie a odstraňovanie prázdnych riadkov)
 • formátovanie textu (vzhľad stránky, formátovanie pomocou ikon v paneli nástrojov, písmo, odstavce, tabulátory, obrysy a tieňovanie, odrážky a číslovanie

Pracovník v administratíve II. - základy práce s PC, Excel

Ovládanie programu Excel (Calc)

 • význam základných programov MS Office a postavenie Excelu medzi nimi alternatívne kancelárske balíky
 • rôzne spôsoby spustenia Excelu
 • okno Excelu: titulný pruh, Ribbon (pás s nástrojmi), rozdelenie Ribbonu na jednotlivé karty a skupiny, pole názvov, riadok vzorcov, pracovný priestor, stavový riadok

Základné pojmy a úkony

 • stĺpec, riadok, bunka, hárok a zošit
 • bunkový kurzor, jeho režimy Úprava a Zadanie práca s bunkou: vkladanie údajov a vzorcov nastavenie šírky stĺpcov a výšky riadkov označovanie väčších súvislých a nesúvislých oblastí
 • otvorenie súboru, uloženie súboru vo formátoch xlsx a xls
 • vkladanie a odstraňovanie riadkov a stĺpcov, skrývanie a odkrývanie riadkov a stĺpcov ukážka pred tlačou, lupa

Práca s hárkami

 • vytvorenie a vymazanie hárkov
 • premenovanie, premiestnenie a kopírovanie hárkov, farebné odlíšenie hárkov

Vizuálne spracovanie tabuliek (formátovanie)

 • základné formátovanie textu a bunky, horný a dolný index výplň buniek jednou farbou, prechodom a vzorom
 • orámovanie tabuľky pomocou rýchlych volieb, kreslenia alebo okna formát bunky automatický formát tabuľky
 • zlučovanie buniek, zarovnávanie textu
 • formátovanie čísiel, použitie kategórií: Všeobecne, Číslo, Mena, Účtovnícke, Dátum, Text rozdiel medzi kategóriami Mena a Účtovnícke

Práca so vzorcami a základnými funkciami

 • názvy buniek
 • zadávanie vzorcov, rozdiel medzi názvami buniek a konštantami vo vzorcoch, výhody použitia názvov relatívny odkaz, kopírovanie vzorcov, zachovanie formátu tabuliek po kopírovaní vzorcov
 • základné funkcie: suma, priemer, počet, maximum a minimum použitie funkcií pre nesúvislé oblasti, čítanie funkcií z riadku vzorcov

Kopírovanie, automatické rady

 • rôzne spôsoby kopírovania cez ponuku Prilepiť špeciálne a skupinu Schránka vytváranie lineárnych radov, dátumov, názvov týždňov a mesiacov

Práca s údajovými tabuľkami

 • zoraďovanie údajov
 • filtrovanie údajov, filtrovanie na základe podmienky, vyhľadávanie

Grafy

 • tvorba grafov
 • typy a podtypy grafov, rozdiely v podtypoch grafov z hľadiska výpovednej hodnoty grafu štýly a rozloženia grafov, prvky grafov(názov grafu, legenda, mriežka, osi)
 • formátovanie grafu

Pracovník v administratíve III. - základy práce s PC, PowerPoint, Outlook

Popis pracovného prostredia PowerPoint (Impress)

 • oboznámenie sa s pracovným priestorom

Práca so snímkami

 • vytvorenie snímok
 • pridanie nových snímok výber a rozloženie snímky nadpis a obsah
 • písanie textu
 • vloženie snímok z inej prezentácie vytvorenie poznámok

Výber motívu a pridanie ďalšieho obsahu

 • návrh pozadia farebná schéma
 • typy a veľkosti písma
 • pozície zástupných symbolov vloženie obrázkov a objektov úprava a usporiadanie snímok
 • vytvorenie, uloženie a používanie vlastnej šablóny kontrola, tlač a príprava prezentácie
 • ukážka na počítači
 • kontrola pravopisu, pridanie komentárov tlač podkladov a poznámok
 • pridanie textu päty do podkladov a poznámok možnosti farieb pre tlač
 • zbalenie prezentácie

Možnosti a použitie programu Outlook (Thunderbird)

 • úvod do Outlook (Thunderbird)
 • práca s programom Outlook dnes časti okna programu
 • práca so zložkami

Elektronická pošta Outlook (Thunderbird)

 • príjem, zobrazenie a tlač nových správ odpovedanie na správu
 • preposlanie správy práca s prílohami formát správ vkladanie podpisov
 • nastavenie pravidiel pre odosielanie správ triedenie doručenej pošty

Adresár MS Outlook

 • zobrazenie, popis možných adresárov, vyhľadávanie tvorba nových záznamov a distribučných zoznamov
 • kontakty (vkladanie, úprava, prispôsobenie zložky kontakty, použitie visitcard)

Kalendár Outlook (Thunderbird)

 • plánovanie, odpovedanie
 • zobrazenie
 • stretnutia, pripomenutia udalosti

Úlohy v programe Outlook (Thunderbird)

 • zadávanie úprava, kontrola
 • prideľovanie, mazanie

Prezenčné kurzy

Prezenčný kurz vzdeláva tradičným spôsobom – prebieha v presne stanovenom čase, v budove vzdelávacej inštitúcie alebo inom mieste, v rozsahu, aký daný predmet vyžaduje. Samozrejmosťou je stála prítomnosť lektora/prednášajúceho, ktorý je v danej oblasti odborníkom a dokáže podať informácie tak, aby ste z kurzu mali čo najväčší úžitok.

 

Online kurzy

Online výučba prebieha pomocou videí s komentármi lektorov aj s názornými ukážkami, alebo webinárov, v ktorých lektori prednášajú priamo cez „videohovor“. Z videí sa môžete začať čokoľvek učiť prakticky od nuly, napríklad nový jazyk, základy hry na gitare, tvorby webstránok a mnoho ďalších vecí. K najčastejšie absolvovaným online kurzom patria jazykové, ekonomické, počítačové, ale možností je o mnoho viac. 

KOMPAS+ bezplatné kurzy pre evidovaných na ÚP

Ste na úprade práce? Teraz máte možnosť absolvovať kurz aj z pohodlia Vášho domova ONLINE.
Potrebujete k tomu len počítač a pripojenie na ineternet.

Žiadosť Vám zadarmo vyplníme.