Open courses 2020

Prečo verejné kurzy a školenia s BKS Úspech?

 

Vzdelávanie BKS Úspech, s.r.o. predstavuje najľahšiu a najdostupnejšiu cestu k efektívnemu vzdelávaniu zamestnancov. Verejné vzdelávacie kurzy, semináre a tréningy sú vysoko interaktívne a zamerané na prax.  Všetky témy sú priebežne aktualizované na základe ďalších trendov a situácie na trhu. Bohatý výber tém z viacerých okruhov vzdelávanie: Projektové riadenie, Vedenie tímu, Osobné a manažérske kompetencie, Riadenie ľudských zdrojov, Výroba, Integrovaný manažment, Kvalita. Okrem štandardných otvorených kurzov nájdete v našej ponuke aj Kurzy s pridanou hodnotou. Viac nájdete v našom katalógu vzdelávania na webe BKS Úspech

Výhody hovoriace pre otvorené vzdelávacie kurzy a školenia

  • Cenová dostupnosť.
  • Výber zo širokého portfólia nadväzujúcich tém a oblastí vzdelávania.
  • Miesta konania po celej republike s niekoľkými termínmi v roku.
  • Väčšia uvoľnenie účastníkov vďaka anonymite.
  • Výmena informácií a skúseností medzi účastníkmi v porovnaní s rovnakou, podobnú alebo odlišnú profesijnou činnosťou.
  • Možnosť okamžite riešiť aktuálne potreby vzdelávania zamestnancov.
  • Možnosť zostavovať plán vzdelávania pre široký okruh jednotlivcov, skupín i celej firmy.

 Výhody spolupráce s nami

  • Spolupracujeme len so starostlivo vybranými lektormi s bohatými skúsenosťami a dlhoročnou praxou.
  • Naše metódy a formy výučby zahŕňajú okrem teoretickej časti aj praktické nácviky, prípadové štúdie či konkrétne poznatky z firemnej praxe, ktoré pracujú s autentickými situáciami klientov, nie s modelovými situáciami, ktoré sú bežné praxi vzdialené.
  • Okrem štandardných a tematicky osvedčených kurzov stále vyvíjame nové, špeciálne kurzy, ktoré reagujú na súčasnú situáciu na trhu a predovšetkým na vaše priania a potreby.