Prezenčne/Online

Cena: 360,- €

Základy podnikania - ako začať

Kurz je určený pre osoby ktoré sa rozhodujú pre podnikanie, založenie si živnosti, respektívne právneho subjektu

Absolventi kurzu prejdú celým  procesom budovania biznisu od nápadu a jeho validácie, cez financovanie, prijímanie zamestnancov, budovanie brandu až po to, ako docieliť, že podnikanie bude dlhodobo udržateľné. Dostanú množstvo tipov a inšpirácií, ktoré budú môcť aplikovať na svoju situáciu a svoj biznis. V mnohých oblastiach tento kurz podnikania posunie ich uvažovanie o podnikaní a ukáže im nové pohľady. Vďaka kurzu sa budú môcť na chvíľu zastaviť a premýšľať o podnikaní v širších súvislostiach.

Obsahová náplň kurzu

Podnikanie, jeho formy, obavy a strach verzus čo ma baví a čo robím rád

Poslanie, vízia, ciele, stratégia, organizácia podnikania

Produktové portfólio, podnikateľský plán, základy plánovania, rozpočty, kalkulácie.

Základy ekonomiky, druhy a možnosti účtovania, dane a poplatky

Taktika, činnosti, aktivity, rituály sebariadenia

Výsledky, efektivita, účinnosť podnikania

Zlepšovanie, zmena cieľov

Záverečná skúška-prezentácia podnikateľských zámerov účastníkov

 

Absolventi získajú tipy a odporúčania v týchto oblastiach:

aké musia mať predpoklady pre podnikanie a na aké prekážky narazia
ako môžu získať nápad na podnikanie,
ako si môžeš nápad otestovať a zistiť jeho trhový potenciál,
čo má obsahovať biznis plán,
ako si vybrať partnera pre podnikanie,
ako si rozdeliť s partnerom kompetencie a zodpovednosť,
ako vymyslieť názov firmy či produktu,
ako stanoviť vízie, hodnoty firmy a firemnú kultúru,
kde získať prvé financie,
na čo minúť prvé financie,
kedy a ako hľadať investora,
ako získať prvých zákazníkov a udržať si ich,
ako sa odlíšiť od konkurencie,
ako budovať brand a marketing,
kedy a ako prijímať zamestnancov,
ako vyťažiť zo zamestnancov ich potenciál,
čo znamená úspech a neúspech v podnikaní.

Prezenčné kurzy

Prezenčný kurz vzdeláva tradičným spôsobom – prebieha v presne stanovenom čase, v budove vzdelávacej inštitúcie alebo inom mieste, v rozsahu, aký daný predmet vyžaduje. Samozrejmosťou je stála prítomnosť lektora/prednášajúceho, ktorý je v danej oblasti odborníkom a dokáže podať informácie tak, aby ste z kurzu mali čo najväčší úžitok.

 

Online kurzy

Online výučba prebieha pomocou videí s komentármi lektorov aj s názornými ukážkami, alebo webinárov, v ktorých lektori prednášajú priamo cez „videohovor“. Z videí sa môžete začať čokoľvek učiť prakticky od nuly, napríklad nový jazyk, základy hry na gitare, tvorby webstránok a mnoho ďalších vecí. K najčastejšie absolvovaným online kurzom patria jazykové, ekonomické, počítačové, ale možností je o mnoho viac. 

KOMPAS+ bezplatné kurzy pre evidovaných na ÚP

Ste na úprade práce? Teraz máte možnosť absolvovať kurz aj z pohodlia Vášho domova ONLINE.
Potrebujete k tomu len počítač a pripojenie na ineternet.

Žiadosť Vám zadarmo vyplníme.