Manažérske systémy ISO

Manažérske systémy ISO

Výhoda spolupráce s BKS Úspech spočíva v možnosti previazania procesu budovania manažérskych systémov s našimi vzdelávacími a poradenskými aktivitami. Poradenstvo pozostáva z nasledovných služieb a výstupov: Tvorba dokumentácie manažérskych systémov Modelovanie povinných procesov Meranie a zlepšovanie Interné a externé audity Integrácia

Čítať viac
Riadiace zručnosti

Riadiace zručnosti

Vzdelávanie úspešného manažéra realizujeme formou sebauvedomenia si manažérskych zručností, ktoré absolvent získa na základe testov, zážitku na sebe ako i pri riešení modelových situácií a ich vyhodnotení. Vychádza z funkčných požiadaviek na manažéra, ktoré pokrývajú jednotlivé ponúkané moduly. Moduly: Efektívna

Čítať viac
Štíhle myslenie

Štíhle myslenie

Eliminácia plytvania, zvyšovanie návratnosti kapitálu Cieľom zvyšovania návratnosti kapitálu je zlepšenie ziskovosti a peňažného toku prostredníctvom zlepšenia marže a  zvýšenia prietoku , t.j. zníženia prevádzkových nákladov (osobné, energie, opravy), zásob (suroviny, rozpracovanosť, hotové výrobky), nárokov na dlhodobý majetok  a investície,

Organizačný manažment

Organizačný manažment

Z 25 najväčších spoločností USA z roku 1900 úspešne podnikalo začiatkom 60-tich rokov len päť. Odpoveď ich predstaviteľov na otázku: “Čomu predovšetkým vďačíte za svoj dlhodobý úspech?” bola jednotná: Podniková kultúra. Nie silná finančná pozícia, zákazníci, najnovšie technológie, ale pracovná

Inovatívny rozvoj zručností – riešenie pre globálny vek

Inovatívny rozvoj zručností – riešenie pre globálny vek

Už 24 rokov rozvíja Accelium pomocou taktických hier strategické myslenie, seba uvedomenie, sústredenie sa a vytrvalosť. Zakladá sa na vedecky overenej metodológii a uznáva ho vyše 4 000 000 užívateľov v 30 krajinách. Jedinečný vzdelávací proces spája tradičné učenie sa,