Štíhle myslenie

Eliminácia plytvania, zvyšovanie návratnosti kapitálu Cieľom zvyšovania návratnosti kapitálu je zlepšenie ziskovosti a peňažného toku prostredníctvom zlepšenia marže a  zvýšenia prietoku , t.j. zníženia prevádzkových nákladov (osobné, energie, opravy), zásob (suroviny, rozpracovanosť, hotové výrobky), nárokov na dlhodobý majetok  a investície,

Čítať viac

Manažérske systémy ISO

Výhoda spolupráce s BKS Úspech spočíva v možnosti previazania procesu budovania manažérskych systémov s našimi vzdelávacími a poradenskými aktivitami. Poradenstvo pozostáva z nasledovných služieb a výstupov: Tvorba dokumentácie manažérskych systémov Modelovanie povinných procesov Meranie a zlepšovanie Interné a externé audity Integrácia

Čítať viac

Procesný manažment

Cieľom procesného manažmentu je zdokumentovanie a štandardizácia procesov (nastavenie jednotnej úrovne služieb a výkonnosti), jasné definovanie zodpovedností a kompetencií (popis práce funkčných miest), zmapovanie toku dokumentovaných nosičov informácií. V prípade, že súčasťou projektu je aj optimalizácia procesov sú prínosom rychlejšie

Čítať viac