korupcia

Poradenstvo pri zavádzaní ISO 37001:2019

Nový produkt: Poradenstvo pri zavádzaní ISO 37001:2019 Norma STN ISO 37001:2019 špecifikuje požiadavky na vytvorenie, implementáciu, preskúmanie, udržiavanie a zlepšovanie systému riadenia protikorupčných činností. Predmet normy sa zameriava najmä na oblasti, ako korupcia vo verejnej sfére, súkromnej sfére a neziskovom

Čítať viac
novaky

Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra

Cieľom národného projektu, ktorý realizuje Trenčianský samosprávny kraj je zmierniť dopady ukončenia banskej činnosti na zamestnancov Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. a vytvoriť podmienky pre ich plynulý prechod z utlmovaného odvetvia ťažby hnedého uhlia do nového zamestnania v iných odvetviach hospodárskej

Čítať viac
Otvorene kurzy

Verejné rozvojové programy

Prečo verejné kurzy a školenia s BKS Úspech?   Vzdelávanie BKS Úspech, s.r.o. predstavuje najľahšiu a najdostupnejšiu cestu k efektívnemu vzdelávaniu zamestnancov. Verejné vzdelávacie kurzy, semináre a tréningy sú vysoko interaktívne a zamerané na prax.  Všetky témy sú priebežne aktualizované

Čítať viac
Štíhle myslenie

Štíhle myslenie

Eliminácia plytvania, zvyšovanie návratnosti kapitálu Cieľom zvyšovania návratnosti kapitálu je zlepšenie ziskovosti a peňažného toku prostredníctvom zlepšenia marže a  zvýšenia prietoku , t.j. zníženia prevádzkových nákladov (osobné, energie, opravy), zásob (suroviny, rozpracovanosť, hotové výrobky), nárokov na dlhodobý majetok  a investície,

Organizačný manažment

Organizačný manažment

Z 25 najväčších spoločností USA z roku 1900 úspešne podnikalo začiatkom 60-tich rokov len päť. Odpoveď ich predstaviteľov na otázku: “Čomu predovšetkým vďačíte za svoj dlhodobý úspech?” bola jednotná: Podniková kultúra. Nie silná finančná pozícia, zákazníci, najnovšie technológie, ale pracovná

Inovatívny rozvoj zručností – riešenie pre globálny vek

Inovatívny rozvoj zručností – riešenie pre globálny vek

Inovatívny rozvoj zručností Manažment ľudských zdrojov šikovnejšie Už 24 rokov rozvíja Accelium pomocou taktických hier strategické myslenie, seba uvedomenie, sústredenie sa a vytrvalosť. Zakladá sa na vedecky overenej metodológii a uznáva ho vyše 4 000 000 užívateľov v 30 krajinách.