Úspech je v nás
už 25 rokov!

„Sme spoločnosť lektorov, podnikateľských, organizačných a kariérových poradcov, ktorých poslaním je priniesť trvalý úspech tým, ktorí chcú byť úspešní.“

Pavol Kmeť, zakladateľ spoločnosti

rokov na trhu
0
rokov skúseností poradcov
0 +
klientov karierového poradenstva
0 +
firemných zákazníkov
0 +

Vďaka Vám sme úspešní

6 ročná spolupráca v rozvoji stredného manažmentu, rozvoja tímov, vzdelávanie timlídrov a hovorcov, TPM
5 ročná spolupráca v rozvoji majstrov, nastavovačov, talent manažmentu a štíhlej výroby
13 ročná spolupráca, 17 zrealizovaných projektov v oblasti procesného riadenia, talent manažmentu, rozvoja stredného a líniového manažmentu, štíhla výroba
6 ročná spolupráca v oblasti procesného riadenia, rozvoja stredného a líniového manažmentu, štíhlej výroby, riadenie a organizácia výroby
Projekt reštrukturalizácie údržby
3 ročný vzdelávací program pre vedúcich poštových úradov
Vzdelávanie vyššieho sa stredného manažmentu, zavedenie procesného riadenia a zavedenie systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001
Audit procesov vybraných organizačných jednotiek, optimalizácia procesov logistiky
Realizácia personalizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných UoZ
Audit procesov, zavedenie systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 na údržbe ŽKV, logistike a VSP, zavedenie 5S
Zavedenie procesného modelu a systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 a jeho implementácia
Audit procesov, zavedenie systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001na IC a EC vlaky, výber UoZ na pozíciu rušňovodič
14 ročná spolupráca v procesnom riadení, implementácií systémov manažérstva podľa noriem ISO 9001, 14001, 45001, 50001, EMAS a ich aktualizácia
Príprava pracovníkov nového Call centra
4 ročná spolupráca v rozvoji operátorov dozorovní jadrových blokov, komunikačné tréningy.
Účasť na reštrukturalizácií spoločnosti, audit procesov a organizačného riadenia
Audit procesov organizačného útvaru, optimalizácia procesov
Vzdelávanie zamestnancov, príprava na konfliktné situácie
Vzdelávanie personálu
Projekt vzdelávania stredného a líniového manažmentu
Vzdelávanie obchodných manažérov
Spracovanie procesov nového produktu
Strategické riadenie, komplexná príprava procesov, príprava a vzdelávanie celého personálu
Audit procesov podľa noriem ISO 9001 a 27000
Audit procesov a organizačného riadenia, spracovanie procesného modelu
Strategické riadenie, vzdelávanie manažmentu a obchodných manažérov
Rozvojový program pre obchodných manažérov
13 ročná spolupráca pri zavedení procesného modelu a systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 a jeho implementácia a aktualizácia
Výcvikové programy vzdelávania mediátorov
12 ročné spolupráca pri zavedení systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 a jeho aktualizácia
Personálne a procesné audity
Vzdelávanie lektorov ďalšieho vzdelávania
Výber pracovníkov na manažérske pozície
Zavedenie systému podľa noriem ISO 37001 a 26000 a manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 pre 24 CSS v pôsobnosti TSK
5 ročná spolupráce v oblasti vzdelávania manažmentu, optimalizácie procesov, úspory nákladov a zavedeniu systému odmeňovania a motivácie
Rozvoj manažérov, zavedenie hodnotiacich rozhovorov
Rozvoj manažérov, zavedenie hodnotiacich rozhovorov, obchodné zručnosti
Personálne a procesné audity
Zavedenie procesov a systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001
Návrat hore