Výroba & preprava

Continental Matador Rubber, s.r.o. (2011, 2012,2013) – vzdelávanie líniových manažérov, vzdelávanie tím lídrov. Continental Matador Tyres, s.r.o. (2014-2015) – vzdelávanie hovorcov SVT a ST  Matador Industry, a.s. Dubnica a  Matador Automotive Vráble, a.s. (2010,2012,2013,2014, 2016,2017,2018-2020) – vzdelávanie líniového a stredného manažmentu obchodu, logistiky a výroby. Matador Automotive ČR, a.s. Liberec (2013,2014,2015) – vzdelávanie líniového a stredného manažmentu obchodu, logistiky a výroby Matador holding (2011-2014.2017-2018) príprava  talentov. Tatravagónka, a.s.  (2007-8, 2011) projekt procesný re dizajn spoločnosti pri príprave implementácie SAP, príprava stredného manažmentu, návrh organizácie pracovných skupín vo výrobe, návrh organizácie riadenia výroby. Železiarne Podbrezová, a.s. (2005) – projekt reštrukturalizácie údržby. Strojchem, a.s. (2004) – projekt optimalizácie procesov ponukového konania. Považské strojárne, a.s., Eissman automotive, a.s Holič (2003-4) – komplexná manažérska príprava vrcholového a stredného manažmentu. Technometal, spol. s r.o. Bytča (2002)  – projekt prípravy spoločnosti na recertifikáciu podľa normy ISO. Makyta, a.s.  (2007,2018) – príprava vyššieho a stredného manažmentu, projekt spracovania procesného modelu a prípravy na certifikáciu. Danex, s.r.o. (2005-6), Environ servis, s.r.o. (2006-7), Hilkovič, s.r.o. (2003-4), S & S Sucharda (2007) – projekt procesného auditu a prípravy spoločnosti na certifikáciu podľa ISO 9001:2000. Železničná spoločnosť, a.s. (2004) – procesný audit, príprava na certifikáciu. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. (2005-15) – projekt procesného auditu úseku opráv a údržby ŽKV, príprava logistických činností na certifikáciu,  príprava východoslovenských prekladísk na certifikáciu podľa normy ISO 9001. Optimalizácia procesov , outplacement zamestnancov, výber a príprava na vybrané pracovné pozície   Express Truck Slovakia (2007, 11) projekt spracovania procesného modelu a príprava na certifikáciu podľa ISO 9001, vzdelávanie manažérov. Express Slovensko, a.s. (2006) – komplexná manažérska príprava stredného a líniového manažmentu. Treva s.r.o (2011-2013) spracovanie procesného modelu, príprava na certifikáciu ISO 9001 a 14001, vzdelávanie-manažérska príprava, CNC Technik, s.r.o. (2012-2022) spracovanie procesného modelu, príprava na certifikáciu ISO 9001, servis systému. PSR Industry, s.r.o. (2012-2013) spracovanie procesného modelu, príprava na certifikáciu ISO 9001, servis systému.  

Energetika, sieťové služby & chémia

Atómová elektráreň Mochovce (2002-5), ČEZ Jadrová elektráreň Dukovany (2000-3) Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice (1993-2000) – psychologická príprava operátorov dozorovní jadrových blokov. Komunikačné tréningy.  Západoslovenská energetika, a.s. (2003-4) – príprava pracovníkov nového call centra.  Nafta Gas, a.s. Malacky, Nafta Záhorie, a.s. Gbely (2001) – procesný audit – návrh a definovanie procesov spoločnosti s identifikovaním ich vstupov, výstupov a majiteľov procesov, vytvorenie novej organizačnej schémy spoločnosti. Nafta Gbely, a.s. (1997, 2000) – účasť na projekte reštrukturalizácie. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (1997) monitoring pracovníkov a návrh systému hodnotenia. Matador, a.s. (2004-6) – komplexná manažérska príprava stredného a líniového manažmentu, projekt procesný audit. Continental  Matador, s.r.o. (2007-2013) – príprava stredného a líniového manažmentu. Chemosvit a.s. (2002-3) – projekt – procesná analýza vybratého úseku spoločnosti, projekt reštrukturalizácie a zlepšenia riadenia vybraných procesov. J.P. Plast Slovakia, spol. s r.o.(2004) – audit kvality a projekt prípravy spoločnosti na certifikátu ISO 9001:2000 a zavedenia špecifických požiadaviek pre automobilový priemysel podľa VDA 6.1. Glaxo Wellkome a Boehringer Ingelheim Pharma – vzdelávanie.

Finančné služby

VÚB, Slovenská poisťovňa, ČSOB Leasing, Prvá stavebná sporiteľňa, boli našimi zákazníkmi v oblasti vzdelávania.

Telekomunikácie, IT & médiá:

Ericsson Slovakia, s.r.o. (1998) vzdelávanie predajcov zákaznícky prístup. Slovenské telekomunikácie, a.s. (1998) – projekt procesnej analýzy pre oblasti marketingu, predaja a telekomunikačnej prevádzky, projekt optimalizácie vybraných procesov, projekt tvorby Slovníka pracovných miest a schopností. Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. (2007) spracovanie procesného modelu nového produktu. ŽSR – Železničné telekomunikácie (2001-3) – projekt spracovania stratégie, procesný audit, stanovenie parametrov výkonnosti procesov, príprava na certifikáciu podľa ISO 9001:2000. Komplexná manažérska príprava vrcholového a stredného manažmentu ŽSR – Stredisko informatiky (2002) – projekt procesnej analýzy – identifikácia procesov a spracovaný procesný model spoločnosti. Anasoft APR, s.r.o. (2011) – interný audit ISO 9001 a 27000. ASBIS SK, s.r.o. (2008) – organizačný audit a spracovanie procesného modelu. DITEC, a.s. (2005) – projekt procesného auditu a prípravy spoločnosti na certifikáciu podľa ISO 27001:2000. Columbex, a.s. (2006) – komplexná manažérska príprava stredného a líniového manažmentu, projekt procesnej analýzy spoločnosti. Tieto Enator ISS, a.s. České Budějovice (1998, 2002-3), ISS Bratislava, s.r.o. (2002-3) – projekt konsolidácie stratégie, procesný audit, reštrukturalizácia, vzdelávanie manažérov a príprava na certifikáciu podľa ISO 9001:2000. Exprit, s.r.o. Trenčín/Praha (2004), Elko Computer, s.r.o. (2004) – projekt tvorby základných strategických materiálov, procesného auditu a prípravy spoločnosti na certifikáciu podľa ISO 9001:2000. Exact Software CR, s.r.o. (2003-4) – manažérska príprava vrcholového manažmentu. Perex, a.s.(2006) – definovanie stratégie spoločnosti, príprava manažérov a obchodníkov. Ringier, a.s. (2002-6) –  komunikačné tréningy, manažérske tréningy, zavedenie hodnotiacich rozhovorov, tréningy obchodníckych zručností. Avízo, s.r.o.(2006) – príprava obchodných manažérov. Jemné melódie (2013) rozvojový program pre obchodníkov. Digital Industry s.r.o. – Integrovaný systém manažérstva (QMS, SEM, OHSAS) (2017-2019), ICZ Slovakia a.s. (Systém manažérstva kvality – zavedenie – servis SMK 2010-2022), Next IT, s.r.o. (Systém manažérstva kvality zavedenie a servis  2018-2022), SPINET, a.s. Bratislava- spracovanie procesného modelu, príprava na certifikáciu podľa SO 9001, pravidelný servis (2020-2022), AdaSoft, s.r.o. Bratislava  – spracovanie procesného modelu  a príprava na certifikáciu- servis systému podľa ISO 9001 (2019-2022).

Verejný sektor

Ministerstvo financií, Ministerstvo spravodlivosti, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny,  Úrady práce,

Mesto Liptovský Mikuláš, Mesto Nitra, Mesto Levice, Mesto Detva, Mesto Turčianske Teplice,  VUDPaP, Dom seniorov Lamač, ( procesné a personálne audity)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

     • spracovanie procesného modelu a projekt implementácie systému manažérstva kvality (2020).
     • realizácia národného projektu Bilancia kompetencií pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie (2018-2020)

 

Trenčiansky samosprávny kraj (Projekt útlmu ťažby uhlia na Hornej Nitre – bilancia kompetencií pre zamestnancov)

     • poradenstvo pri zavedenie systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 pre 24 zariadení sociálnych služieb (2022)
     • poradenstvo pri zavedení manažérskeho systému podľa noriem ISO 37001 a ISO 26000 (2022)

 

Fakultná nemocnica Trenčín (2021) Optimalizácia vybraných procesov. Vzdelávanie manažérov (2022)

Potravinárstvo

Liptovská mliekareň, a.s. (2001, 2003) – projekt optimalizácie priamych výrobných nákladov a projekt optimalizácie procesu vývoja nových výrobkov,  manažérske tréningy, zavedenie hodnotiacich rozhovorov, zavedenie motivačného systému, Topvar, a.s., Heineken, a.s. a St.Nicolaus – trade, a.s. manažérske tréningy, zavedenie hodnotiacich rozhovorov, tréningy obchodníckych zručností.

Služby & obchod

Alfa 04, a.s. (2005-2022) – príprava spoločnosti na certifikáciu systému podľa ISO 9001:2000., pravidelný servis systému, Skupina Brantner (2010-2022) – procesné riadenie, ISO 9001 a 14001, 50001, 45001, ročné poskytovanie servisu IMS.  Dopravoprojekt a.s. (1998) – monitoring a hodnotenie zamestnancov. Patria I, spol. s r.o. (2006) – príprava spoločnosti na certifikáciu systému BOZP podľa OHSAS 18001:1999. Gimax, s.r.o. (2007) – vzdelávanie, tréningy. Interex Plus, s.r.o. (2003-4), príprava na certifikáciu.  SBS Galaxy, s.r.o. (2003), príprava na certifikáciu.  SBS Securiton, spol. s r.o.  (2004) príprava na certifikáciu. B.A.Z.A, s.r.o. (2003-4) príprava na certifikáciu. Revysa – Ing. Smatana (2004-5) príprava na certifikáciu. Bilanx GM, spol. s r.o. (2005-2018) príprava na certifikáciu, od 2010 poskytovanie servisu SMK. Kasico, a.s. (2005) príprava na certifikáciu.  Kameron, s.r.o. (2005) príprava na certifikáciu, Selora spol. s r.o. (2007) – príprava spoločnosti na certifikáciu. De-S-Pe, s.r.o. (2010-2022) príprava na certifikáciu QMS a SEM, servis IMS, servis systémov LEXIKA, s.r.o. (2008-2022) príprava na certifikáciu, servis SMK, servis systému.  DIH, s.r.o. (2010-15) príprava na certifikáciu, servis SMK. DANUBIASERVICE, a.s. Príprava na certifikáciu SEM, (2011-2022) servis SEM. TOP servis IT  Príprava na certifikáciu (2012), servis SMK. STK Martin, príprava na certifikáciu podľa ISO 370001. servis (2021-22). Slovenská pošta, manažérske vzdelávanie (2022-2023) Plavecká akadémia, o.z. spracovanie procesného modelu, optimalizácia kľúčových procesov (2023)