spoločný úspech

Napísali o nás

Snímka2
BK_HBP-4
Snímka3
BK_HBP-1
Snímka4
BK_HBP-3
Snímka1
BK_HBP-2
PlayPause
previous arrow
next arrow
Snímka2
BK_HBP-4
Snímka3
BK_HBP-1
Snímka4
BK_HBP-3
Snímka1
BK_HBP-2
previous arrow
next arrow
Shadow

Naše referencie

6 ročná spolupráca v rozvoji stredného manažmentu, rozvoja tímov, vzdelávanie timlídrov a hovorcov, TPM
5 ročná spolupráca v rozvoji majstrov, nastavovačov, talent manažmentu a štíhlej výroby
13 ročná spolupráca, 17 zrealizovaných projektov v oblasti procesného riadenia, talent manažmentu, rozvoja stredného a líniového manažmentu, štíhla výroba
6 ročná spolupráca v oblasti procesného riadenia, rozvoja stredného a líniového manažmentu, štíhlej výroby, riadenie a organizácia výroby
Projekt reštrukturalizácie údržby
Vzdelávanie vyššieho sa stredného manažmentu, zavedenie procesného riadenia a zavedenie systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001
Audit procesov, zavedenie systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001na IC a EC vlaky, výber UoZ na pozíciu rušňovodič
Audit procesov, zavedenie systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 na údržbe ŽKV, logistike a VSP, zavedenie 5S
4 ročná spolupráca v rozvoji operátorov dozorovní jadrových blokov, komunikačné tréningy.
Príprava pracovníkov nového Call centra
Účasť na reštrukturalizácií spoločnosti, audit procesov a organizačného riadenia
Audit procesov organizačného útvaru, optimalizácia procesov
Vzdelávanie zamestnancov, príprava na konfliktné situácie
Vzdelávanie personálu
Projekt vzdelávania stredného a líniového manažmentu
Vzdelávanie obchodných manažérov
Spracovanie procesov nového produktu
Strategické riadenie, komplexná príprava procesov, príprava a vzdelávanie celého personálu
Audit procesov podľa noriem ISO 9001 a 27000
Audit procesov a organizačného riadenia, spracovanie procesného modelu
Strategické riadenie, vzdelávanie manažmentu a obchodných manažérov
Rozvojový program pre obchodných manažérov
13 ročná spolupráca pri zavedení procesného modelu a systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 a jeho implementácia a aktualizácia
Výcvikové programy vzdelávania mediátorov
Realizácia personalizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných UoZ
Personálne a procesné audity
Personálne a procesné audity
Zavedenie procesného modelu a systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 a jeho implementácia
Zavedenie systému podľa noriem ISO 37001 a 26000 a manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 pre 24 CSS v pôsobnosti TSK
5 ročná spolupráce v oblasti vzdelávania manažmentu, optimalizácie procesov, úspory nákladov a zavedeniu systému odmeňovania a motivácie
Rozvoj manažérov, zavedenie hodnotiacich rozhovorov
Rozvoj manažérov, zavedenie hodnotiacich rozhovorov, obchodné zručnosti
14 ročná spolupráca v procesnom riadení, implementácií systémov manažérstva podľa noriem ISO 9001, 14001, 45001, 50001, EMAS a ich aktualizácia
Zavedenie procesov a systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001
12 ročné spolupráca pri zavedení systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 a jeho aktualizácia
3 ročný vzdelávací program pre vedúcich poštových úradov
Vzdelávanie lektorov ďalšieho vzdelávania
Výber pracovníkov na manažérske pozície
Audit procesov vybraných organizačných jednotiek, optimalizácia procesov logistiky

Výroba & preprava

 • Continental Matador Rubber, s.r.o.  – vzdelávanie líniových manažérov, vzdelávanie tím lídrov. 
 • Continental Matador Tyres, s.r.o.  – vzdelávanie hovorcov SVT a ST  
 • Matador Industry, a.s. Dubnica a  Matador Automotive Vráble, a.s. – vzdelávanie líniového a stredného manažmentu obchodu, logistiky a výroby. 
 • Matador Automotive ČR, a.s. Liberec  – vzdelávanie líniového a stredného manažmentu obchodu, logistiky a výroby Matador holding –  príprava  talentov. 
 • Tatravagónkaa.s.  –  projekt procesný re dizajn spoločnosti pri príprave implementácie SAP, príprava stredného manažmentu, návrh organizácie pracovných skupín vo výrobe, návrh organizácie riadenia výroby. 
 • Železiarne Podbrezová, a.s. – projekt reštrukturalizácie údržby. 
 • Strojchem, a.s.  – projekt optimalizácie procesov ponukového konania. 
 • Považské strojárne, a.s., 
 • Eissman automotivea.s Holič  – komplexná manažérska príprava vrcholového a stredného manažmentu. 
 • Technometal, spol. s r.o. Bytča – projekt prípravy spoločnosti na recertifikáciu podľa normy ISO. 
 • Makyta, a.s. – príprava vyššieho a stredného manažmentu, projekt spracovania procesného modelu a prípravy na certifikáciu. 
 • Danex, s.r.o. 
 • Environ servis, s.r.o.  
 • Hilkovič, s.r.o.  
 • S & S Sucharda – projekt procesného auditu a prípravy spoločnosti na certifikáciu podľa ISO 9001:2000. 
 • Železničná spoločnosť, a.s. – procesný audit, príprava na certifikáciu. 
 • Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.  – projekt procesného auditu úseku opráv a údržby ŽKV, príprava logistických činností na certifikáciu,  príprava východoslovenských prekladísk na certifikáciu podľa normy ISO 9001. Optimalizácia procesov , outplacement zamestnancov, výber a príprava na vybrané pracovné pozície   
 • Express Truck Slovakia – projekt spracovania procesného modelu a príprava na certifikáciu podľa ISO 9001, vzdelávanie manažérov. 
 • Express Slovensko, a.s. – komplexná manažérska príprava stredného a líniového manažmentu. 
 • Treva s.r.o – spracovanie procesného modelu, príprava na certifikáciu ISO 9001 a 14001, vzdelávanie-manažérska príprava, 
 • CNC Technik, s.r.o. – spracovanie procesného modelu, príprava na certifikáciu ISO 9001, servis systému. 
 • PSR Industry, s.r.o. – spracovanie procesného modelu, príprava na certifikáciu ISO 9001, servis systému.  

Energetika, sieťové služby & chémia

 • Atómová elektráreň Mochovce  
 • ČEZ Jadrová elektráreň Dukovany  
 • Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice  – psychologická príprava operátorov dozorovní jadrových blokov. Komunikačné tréningy.  
 • Západoslovenská energetika, a.s.  – príprava pracovníkov nového call centra.  
 • Nafta Gas, a.s. Malacky, 
 • Nafta Záhorie, a.s. Gbely  – procesný audit – návrh a definovanie procesov spoločnosti s identifikovaním ich vstupov, výstupov a majiteľov procesov, vytvorenie novej organizačnej schémy spoločnosti. 
 • Nafta Gbely, a.s.  – účasť na projekte reštrukturalizácie. 
 • Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  monitoring pracovníkov a návrh systému hodnotenia. 

Finančné služby

 • VÚB,
 • Slovenská poisťovňa,
 • ČSOB Leasing,
 • Prvá stavebná sporiteľňa,

Telekomunikácie, IT & médiá

 • Ericsson Slovakia, s.r.o. – vzdelávanie predajcov zákaznícky prístup.
 • Slovenské telekomunikácie, a.s.  – projekt procesnej analýzy pre oblasti marketingu, predaja a telekomunikačnej prevádzky, projekt optimalizácie vybraných procesov, projekt tvorby Slovníka pracovných miest a schopností.
 • Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. – spracovanie procesného modelu nového produktu.
 • ŽSR – Železničné telekomunikácie – projekt spracovania stratégie, procesný audit, stanovenie parametrov výkonnosti procesov, príprava na certifikáciu podľa ISO 9001:2000. Komplexná manažérska príprava vrcholového a stredného manažmentu
 • ŽSR – Stredisko informatiky – projekt procesnej analýzy – identifikácia procesov a spracovaný procesný model spoločnosti.
 • Anasoft APR, s.r.o.  – interný audit ISO 9001 a 27000.
 • ASBIS SK, s.r.o.  – organizačný audit a spracovanie procesného modelu.
 • DITEC, a.s.  – projekt procesného auditu a prípravy spoločnosti na certifikáciu podľa ISO 27001:2000.
 • Columbex, a.s. – komplexná manažérska príprava stredného a líniového manažmentu, projekt procesnej analýzy spoločnosti.
 • Tieto Enator ISS, a.s. České Budějovice 
 • ISS Bratislava, s.r.o.  – projekt konsolidácie stratégie, procesný audit, reštrukturalizácia, vzdelávanie manažérov a príprava na certifikáciu podľa ISO 9001:2000.
 • Exprit, s.r.o. Trenčín/Praha 
 • Elko Computer, s.r.o.  – projekt tvorby základných strategických materiálov, procesného auditu a prípravy spoločnosti na certifikáciu podľa ISO 9001:2000.
 • Exact Software CR, s.r.o. – manažérska príprava vrcholového manažmentu.
 • Perex, a.s. – definovanie stratégie spoločnosti, príprava manažérov a obchodníkov.
 • Ringier, a.s. –  komunikačné tréningy, manažérske tréningy, zavedenie hodnotiacich rozhovorov, tréningy obchodníckych zručností.
 • Avízo, s.r.o. – príprava obchodných manažérov.
 • Jemné melódie – rozvojový program pre obchodníkov.
 • Digital Industry s.r.o. – Integrovaný systém manažérstva (QMS, SEM, OHSAS) 
 • ICZ Slovakia a.s. – Systém manažérstva kvality – zavedenie – servis SMK,
 • Next IT, s.r.o. – Systém manažérstva kvality zavedenie a servis,
 • SPINET, a.s. Bratislava- spracovanie procesného modelu, príprava na certifikáciu podľa SO 9001, pravidelný servis,
 • AdaSoft, s.r.o. Bratislava  – spracovanie procesného modelu  a príprava na certifikáciu- servis systému podľa ISO 9001,

Verejný sektor

 • Ministerstvo financií,
 • Ministerstvo spravodlivosti,
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • Úrady práce,
 • Mesto Liptovský Mikuláš,
 • Mesto Nitra,
 • Mesto Levice,
 • Mesto Detva,
 • Mesto Turčianske Teplice, 
 • VUDPaP,
 • Dom seniorov Lamač, (procesné a personálne audity)
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
     • spracovanie procesného modelu a projekt implementácie systému manažérstva kvality,
     • realizácia národného projektu Bilancia kompetencií pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie,
 • Trenčiansky samosprávny kraj (Projekt útlmu ťažby uhlia na Hornej Nitre – bilancia kompetencií pre zamestnancov)
     • poradenstvo pri zavedenie systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 pre 24 zariadení sociálnych služieb,
     • poradenstvo pri zavedení manažérskeho systému podľa noriem ISO 37001 a ISO 26000,
 • Fakultná nemocnica Trenčín – Optimalizácia vybraných procesov. Vzdelávanie manažérov.

Potravinárstvo

 • Liptovská mliekareň, a.s. – projekt optimalizácie priamych výrobných nákladov a projekt optimalizácie procesu vývoja nových výrobkov,  manažérske tréningy, zavedenie hodnotiacich rozhovorov, zavedenie motivačného systému,
 • Pivovary Topvar, a.s.,
 • Heineken, a.s.
 • St.Nicolaus – trade, a.s. manažérske tréningy, zavedenie hodnotiacich rozhovorov, tréningy obchodníckych zručností.

Služby & obchod

 • Alfa 04, a.s. – príprava spoločnosti na certifikáciu systému podľa ISO 9001:2000., pravidelný servis systému,
 • Skupina Brantner  – procesné riadenie, ISO 9001 a 14001, 50001, 45001, ročné poskytovanie servisu IMS. 
 • Dopravoprojekt a.s.  – monitoring a hodnotenie zamestnancov.
 • Patria I, spol. s r.o.  – príprava spoločnosti na certifikáciu systému BOZP podľa OHSAS 18001:1999.
 • Gimax, s.r.o.  – vzdelávanie, tréningy.
 • Interex Plus, s.r.o., – príprava na certifikáciu.  
 • SBS Galaxy, s.r.o., – príprava na certifikáciu.  ,
 • SBS Securiton, spol. s r.o. – príprava na certifikáciu.
 • B.A.Z.A, s.r.o. – príprava na certifikáciu.
 • Revysa – Ing. Smatana –  príprava na certifikáciu.
 • Bilanx GM, spol. s r.o. – príprava na certifikáciu, od 2010 poskytovanie servisu SMK.
 • Kasico, a.s. – príprava na certifikáciu.  
 • Kameron, s.r.o. – príprava na certifikáciu,
 • Selora spol. s r.o. – príprava spoločnosti na certifikáciu.
 • De-S-Pe, s.r.o. – príprava na certifikáciu QMS a SEM, servis IMS, servis systémov
 • LEXIKA, s.r.o. – príprava na certifikáciu, servis SMK, servis systému.  
 • DIH, s.r.o. – príprava na certifikáciu, servis SMK.
 • DANUBIASERVICE, a.s. Príprava na certifikáciu SEM,  – servis SEM.
 • TOP servis IT  Príprava na certifikáciu, servis SMK.
 • STK Martin, príprava na certifikáciu podľa ISO 370001. servis,
 • Slovenská POŠTA, manažérske vzdelávanie
 • Plavecká akadémia, o.z. spracovanie procesného modelu, optimalizácia kľúčových procesov,
Návrat hore