Telekomunikácie & IT

Siemens IT Solutions and Services (SITS) (2010) - ARIS produktová podpora. Ericsson Slovakia, s.r.o. (1998) vzdelávanie predajcov zákaznícky prístup. Slovenské telekomunikácie, a.s. (1998) – projekt procesnej analýzy pre oblasti marketingu, predaja a telekomunikačnej prevádzky, projekt optimalizácie vybraných procesov, projekt tvorby Slovníka pracovných miest a schopností. Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. (2007) spracovanie procesného modelu nového produktu. ŽSR - Železničné telekomunikácie (2001-3) – projekt spracovania stratégie, procesný audit, stanovenie parametrov výkonnosti procesov, príprava na certifikáciu podľa ISO 9001:2000. Komplexná manažérska príprava vrcholového a stredného manažmentu ŽSR – Stredisko informatiky (2002) – projekt procesnej analýzy - identifikácia procesov a spracovaný procesný model spoločnosti. Anasoft APR, s.r.o. (2011) - interný audit ISO 9001 a 27001. ASBIS SK, s.r.o. (2008) – organizačný audit a spracovanie procesného modelu. DITEC, a.s. (2005, 2010) – projekt procesného auditu a prípravy spoločnosti na certifikáciu podľa ISO 9001:2000 a ISO 27000. Columbex International, a.s. (2006,2009) - komplexná manažérska príprava stredného a líniového manažmentu, projekt procesnej analýzy spoločnosti, ISO 14001. Tieto Enator ISS, a.s. České Budějovice (1998, 2002-3), ISS Bratislava, s.r.o. (2002-3) – projekt konsolidácie stratégie, procesný audit, reštrukturalizácia, vzdelávanie manažérov a príprava na certifikáciu podľa ISO 9001:2000. Exprit, s.r.o. Trenčín/Praha (2004), Elko Computer, s.r.o. (2004) – projekt tvorby základných strategických materiálov, procesného auditu a prípravy spoločnosti na certifikáciu podľa ISO 9001:2000. Exact Software CR, s.r.o. (2003-4) - manažérska príprava vrcholového manažmentu.

Výroba & preprava

Tatravagónka, a.s. (2007-9, 2011) projekt procesný redizajn spoločnosti pri príprave implementácie SAP, príprava stredného manažmentu, vzdelávanie. Matador Holding, a.s (2012) - talent manažment program. Matador Automotive, a.s. a Matador Automotive Vráble, a.s. (2010-1) - vzdelávanie líniového a stredného manažmentu, program rozvoja talentov. Banská mechanizácia a elektrifikácia, o.z. (2011) - audit riadenia výroby a personálny audit. Stroje a mechanizmy, a.s. (2011) - optimalizácia materiálových tokov, systém merania výkonnosti. Vagónka, a.s. (2009) vzdelávanie, audit plytvania, 5S. Železiarne Podbrezová, a.s. (2005) - projekt reštrukturalizácie údržby. Strojchem, a.s. (2004) – projekt optimalizácie procesov ponukového konania. Delphi Slovensko, s.r.o. (2008) – vzdelávanie nákupcov. Peikko CEE, s.r.o. (2009) - vzdelávanie majstrov. Považské strojárne, a.s. (1999-2000), Eissman automotive, a.s. Holič (2003-4) - komplexná manažérska príprava vrcholového a stredného manažmentu. Technometal, spol. s r.o. Bytča (2002) - projekt prípravy spoločnosti na recertifikáciu podľa normy ISO. Makyta, a.s. (2007) - príprava vyššieho a stredného manažmentu, projekt spracovania procesného modelu a prípravy na certifikáciu. Danex, s.r.o. (2005-6), Environ Servis, s.r.o. (2006-7), Hilkovič, s.r.o. (2003-4), S & S Sucharda (2007) - projekt procesného auditu a prípravy spoločnosti na certifikáciu podľa ISO 9001:2000. Dopravný podnik Bratislava, a.s. (2012) - audit logistických procesov. Železnice Slovenskej republiky (2009,10) - usporiadanie distribučnej logistiky, priebežné zásobovanie aparátov VOJ. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (2004) – procesný audit, príprava na certifikáciu. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. (2005-6, 8, 10) – optimalizácia zamestnanosti, projekt procesného auditu úseku opráv a údržby ŽKV, príprava logistických činností na certifikáciu, príprava východoslovenských prekladísk na certifikáciu. ŽOS Zvolen, a.s. (2008, 10) - zlepšovanie kvality výrobných procesov samokontrolou, štíhle pracovisko. Express Truck Slovakia (2007) projekt spracovania procesného modelu a príprava na certifikáciu. Express Slovensko, a.s. (2006) - komplexná manažérska príprava stredného a líniového manažmentu, PL - PROFY spol. s r.o. (2011-12) - procesné riadenie, TREVA s.r.o. (2011-12) vzdelávanie, príprava na certifikáciu podľa ISO 9001 a 140001.

Energetika & chémia

Atómová elektráreň Mochovce (2002-5), ČEZ Jadrová elektráreň Dukovany (2000-3) Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice (1993-2000) - psychologická príprava operátorov dozorovní jadrových blokov. Komunikačné tréningy. Západočeské energetické závody, a.s. Západoslovenská energetika, a.s. (2003-4) - príprava pracovníkov nového call centra. Nafta Gas, a.s. Malacky, Nafta Záhorie, a.s. Gbely (2001) – procesný audit – návrh a definovanie procesov spoločnosti s identifikovaním ich vstupov, výstupov a majiteľov procesov, vytvorenie novej organizačnej schémy spoločnosti. Nafta Gbely, a.s. (1997, 2000) – účasť na projekte reštrukturalizácie. Slovnaft, a.s. (1994-99) a Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (1997) monitoring pracovníkov a návrh systému hodnotenia. Matador, a.s. (2004-6) - komplexná manažérska príprava stredného a líniového manažmentu, projekt procesný audit. Continental Matador, s.r.o. (2007-8) – príprava stredného manažmentu. Continental Matador Rubber, s.r.o. (2011-12) - rozvoj kľúčových kompetencií, teambuilding. Chemosvit a.s. (2002-3) – projekt - procesná analýza vybratého úseku spoločnosti, projekt reštrukturalizácie a zlepšenia riadenia vybraných procesov. LiV ELEKTRA, a.s. (2011) - integrovaný manažérsky systém. J.P. Plast Slovakia, spol. s r.o. (2004) – audit kvality a projekt prípravy spoločnosti na certifikáciu ISO 9001:2000 a zavedenia špecifických požiadaviek pre automobilový priemysel podľa VDA 6.1. GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., Oriflame Slovakia s.r.o. a Boehringer Ingelheim Pharma, o.z. – vzdelávanie.

Finančné služby

Národná banka Slovenska, VÚB Banka a.s., Tatra banka a.s., Istrobanka a.s., Československá obchodní banka, a.s., Allianz - Slovenská poisťovňa a.s., Kooperatíva a.s., ČSOB Leasing a.s., Prvá stavebná sporiteľňa a.s., VÚB Wűstenrot a.s., ACCOR Services Slovakia, s.r.o., Finančné centrum, a.s. boli našimi zákazníkmi v oblasti vzdelávania.

Verejný sektor

V oblasti vzdelávania boli našimi zákazníkmi Ministerstvo financií, Ministerstvo spravodlivosti, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Národný úrad práce SR. Šesť Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (2008, 2010) - výber a príprava uchádzačov o zamestnanie na produkčné procesy - najmä pre priemyselné parky. Mestský úrad Liptovský Mikuláš (2007) personálny a procesný audit. Mestský úrad Nitra (2012) - organizačný a procesný audit. Mestský úrad Turčianske Teplice (2017) - organizačný audit. Mestský úrad Detva (2017) - organizačný audit.

Služby & stavebníctvo

Technická inšpekcia, a.s. (2009) - spracovanie stratégie. Alfa 04, a.s. (2005, 2009) - príprava spoločnosti na certifikáciu systému podľa ISO 9001:2000 a ISO 14001. Skupina Brantner (2010-1) - ISO 9001:2008, ISO 14001:2004. DIH s.r.o. (2010) - ISO 9001:2008, ISO 14001:2004. Dopravoprojekt a.s. (1998) – monitoring a hodnotenie zamestnancov. Gimax, s.r.o. (2007) – vzdelávanie, tréningy. Interex Plus, s.r.o. (2003-4), SBS Galaxy, s.r.o. (2003), SBS Securiton, spol. s r.o. (2004), B.A.Z.A, s.r.o. (2003-4), Revysa - Ing. Smatana (2004-5), Bilanx GM, spol. s r.o. (2005), Kasico, a.s. (2005), Kameron, s.r.o. (2005), Selora spol. s r.o. (2007) - príprava spoločnosti na certifikáciu systému podľa ISO 9001:2000, Vodohospodárske stavby, a.s. (2009) - príprava na certifikačný audit OHSAS 18001, TOP SERVIS IT a. s. (2012), PSR Industry spol. s r.o. (2012).

Potravinárstvo

Liptovská mliekareň, a.s. (2001, 2003) – projekt optimalizácie priamych výrobných nákladov a projekt optimalizácie procesu vývoja nových výrobkov. Prazdroj, a.s. Plzeň, Topvar, a.s., Heineken Slovensko, a.s., St.Nicolaus – trade, a.s., Tabak, s.r.o. (t.č. Philip Morris Slovakia s.r.o.) - manažérske tréningy, zavedenie hodnotiacich rozhovorov, tréningy obchodníckych zručností.

Vydavateľstvá & tlačiarne

Mediatel spol. s r.o. Perex, a.s. (2006) - definovanie stratégie spoločnosti, príprava manažérov a obchodníkov. Ringier, a.s. (2002-6) - komunikačné tréningy, manažérske tréningy, zavedenie hodnotiacich rozhovorov, tréningy obchodníckych zručností. Avízo, s.r.o. (2006) - príprava obchodných manažérov. Patria I, spol. s r.o. (2006) – príprava spoločnosti na certifikáciu systému BOZP podľa OHSAS 18001. Kasico, a.s. (2005) - príprava spoločnosti na certifikáciu systému podľa ISO 9001.