Zdroje úspechu

Firemná kultúra - firemných desatoro:

social-media

Charakter

Vstupenkou do tímu je charakter. Poctivosť, zrelosť, pozitívna energia, usilovnosť, potreba neustále sa zlepšovať a dávať.

mainpage2c

Charakter

Vstupenkou do tímu je charakter. Poctivosť, zrelosť, pozitívna energia, usilovnosť, potreba neustále sa zlepšovať a dávať.

Skúsenosť

Ponúkame len čo sami robíme, v čo veríme, že zvyšuje hodnotu firiem.

skusenost

Skúsenosť

Ponúkame len čo sami robíme, v čo veríme, že zvyšuje hodnotu firiem.

A glass of wine on an old table with a vineyard background
uspech

Úspech

Našu činnosť hodnotíme optikou zákazníka. Vlastný úspech meriame úspechom klientov.

Business success concept with chessboard on wooden and foggy background side view. man placing figure on pyramid of blocks.

Úspech

Našu činnosť hodnotíme optikou zákazníka. Vlastný úspech meriame úspechom klientov.

Efektivita

Myslíme vo veľkom, začíname v malom, rýchlo rozvíjame životaschopné.

efektivita

Efektivita

Myslíme vo veľkom, začíname v malom, rýchlo rozvíjame životaschopné.

efektivita
vizia

Vízia

Pri všetkom začíname myšlienkou na koniec, konáme s víziou.

A vertical selective shot of a person holding a clear crystal glass ball with the reflection of a building

Vízia

Pri všetkom začíname myšlienkou na koniec, konáme s víziou.

Synergia

Ceníme si rôznorodosť, usilovne hľadáme synergie a partnerstvá.

synergia

Synergia

Ceníme si rôznorodosť, usilovne hľadáme synergie a partnerstvá.

synergy1
excelentnost

Excelentnosť

Vytrvalo zdokonaľujeme naše služby. Excelentnosť vzniká opakovaním. Návyky determinujú našu výkonnosť. Rituály dodávajú všednosti sviatočnosť.

Businessman holding golden cup trophy

Excelentnosť

Vytrvalo zdokonaľujeme naše služby. Excelentnosť vzniká opakovaním. Návyky determinujú našu výkonnosť. Rituály dodávajú všednosti sviatočnosť.

Trpezlivosť

Sme trpezliví, nezabúdame na detaily.

trpezlivost

Trpezlivosť

Sme trpezliví, nezabúdame na detaily.

Golden sands of time slip through an hourglass in the vast desert expanse.
uprimnost

Úprimnosť

Čo hovoríme, to aj robíme.

Fresh water texture background, transparent liquid

Úprimnosť

Čo hovoríme, to aj robíme.

Spoľahlivosť

Zhmotňujeme myšlienky. Splníme, čo sľúbime.

spolahlivost

Spoľahlivosť

Zhmotňujeme myšlienky. Splníme, čo sľúbime.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Náš tím

Pavol KMEŤ

Som zakladateľ spoločnosti v ktorej pôsobím na pozícií konateľa od roku 1999. Od roku 1983 som pôsobil na vrcholových manažérskych pozíciách vo výrobných spoločnostiach v oblasti elektrotechnickej výroby a energetiky. Vyštudoval som fakultu ekonomiky a riadenia na VŠP Nitra a následne som absolvoval dvojročné postgraduálne štúdium na VŠE Bratislava.  Bol som súčasťou pracovnej skupiny pre stratégiu zamestnanosti 2020, expert analytického tímu NP PKSD – Podpora kvality sociálneho dialógu , analýzy a optimalizácie procesov a personálu, ako i expert pracovnej skupiny pre stratégiu celoživotného vzdelávania v rámci vyššie uvedeného národného projektu. Počas svojho 25 ročného pôsobenia som bol koordinátor rôznych projektov v rámci Erasmus +. Garant rôznych vzdelávacích programov akreditovaných MŠ SR, spoluautor metodiky „Bilancie kompetencií“, Štandardu kvality pre kariérových poradcov a pre organizácie poskytujúce kariérové poradenstvo. Mojím zameraním je riadenie karierového poradenstva, rozvoj zamestnancov, optimalizácia procesov a zvyšovanie výkonnosti.

Peter KMEŤ

Súčasťou tímu sa stal v roku 2019 ako pokračovateľ rodinnej tradície spoločnosti. Vyštudoval Fakultu manažmentu Univerzity Komenského v Bratislava a titul MBA získal na Paneurópskej vysokej škole. Už počas štúdia stážoval v rôznych spoločnostiach ako napríklad PricewaterhouseCoopers (PwC). Svoju kariéru po vysokej škole naštartoval v spoločnosti Accenture, kde sa podieľal na príprave veľkých IT projektov. Následne prešiel do ďalšej veľkej korporátnej spoločnosti – Bosch, kde si prešiel viacerými pozíciami od plánovača produkcie až po manažéra produkčného systému, kde sa z neho stal odborník na štíhlu výrobu.  V súčasnosti sa venuje riadeniu projektov, poradenstvu v oblasti procesného manažmentu, kariérovému poradenstvu a manažérskym systémom. Vo voľnom čase nepohrdne takmer žiadnym športom, v mladosti bol súčasťou basketbalového družstva Inter Bratislava.

Miloslav GAJDOŠ

Bol pri založení spoločnosti BKS Úspech. Absolvoval Elektrotechnickú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. V roku 1989 absolvoval popri zamestnaní štúdium na Elektrotechnickej fakulte ČVUT v Prahe ako kandidát technických vied. Pracoval 3 roky v Slovnafte na výstavbe petrochémie, 13 rokov v oblasti telekomunikácií ako tvorca technických predpisov, 15 rokov vo vlastnej firme pre tvorbu a implementáciu SW produktov a 20 rokov vo firme BKS Úspech s.r.o.  ako poradca pre manažérske systémy  a procesný manažment. Najväčšou jeho prednosťou sú rozsiahle  a pragmatické skúsenosti v zlepšovaní kvality a v eliminácii plytvania u našich zákazníkov. Je v penzijnom veku a vo voľnom čase sa venuje pestovaniu zeleniny a ovocia, slovenskému folklóru, histórii v oblasti numizmatiky a turistike.

Ivan CHOCHULA

Má viac než  23 ročné skúsenosti v oblasti poradenstva a rozvoja ľudských zdrojov zameraného na riadenie výrobných a obchodných tímov, manažmentu kompetencií, procesy riadenia, projektový manažment, koučovanie a zlepšovanie procesov riadenia predaja spoločnosti  v zhruba 20 významných  spoločnostiach a v kariérovom poradenstve. Po ukončení vojenskej vysokej školy zastával vedúce funkcie v odbore sociálneho riadenia, rozvoja ľudských zdrojov a medzinárodných aktivít. Vzdelanie si rozšíril štúdiom na Kráľovskej akadémii v Brede (Holandsko) a v Centre pre vnútorné riadenie Bundeswehru v Koblenzi (Nemecko) so zameraním na manažment a mediálnu komunikáciu. Ako konzultant a lektor pôsobí v tíme BKS Úspech od roku 2010.

Štefan HANUS

Jeho profesijný život odhaľuje viac ako dve dekády bohatých skúseností v rozvoji talentov s dôrazom na vedenie tímov výrobného charakteru, procesné riadenie, projektové vedenie, mentoring a v oblasti profesijného poradenstva. Po absolvovaní Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, začal svoju profesijnú kariéru v spoločnosti Honeywell, kde získal skúsenosti s vedením oddelenia kvality a zavádzaním systému integrovaného manažérstva kvality, vedením oddelenia výroby, kde okrem vedenia výrobnej prevádzky sa venoval projektovému riadeniu veľkých transferov výrob zo zahraničia na Slovensko v objeme viac ako 100 miliónov €. Vďaka týmto skúsenostiam sa stal expertom na projektové riadenie, štíhlu výrobu a zavádzanie systémov kvality vo výrobných prevádzkach. Celoživotná práca s ľuďmi a vedenie tímov ho motivovali rozšíriť si svoje vzdelanie a stal sa certifikovaným koučom, čo mu umožňuje hlbšie pochopenie dynamiky tímovej práce a líderstva, čo výrazne obohatilo jeho schopnosti v oblasti ľudských zdrojov a profesijného poradenstva. V súčasnosti pôsobí ako lektor, kouč a konzultant a zameriava sa na kariérne poradenstvo a systémy riadenia vo výrobných firmách. Vo voľnom čase sa venuje rodine a veľa času trávi aktívne v prírode.

Jana HANUSOVÁ

Vzájomné harmonické vzťahy na pracovisku, to je téma, ktorá sa prelína celým jej kariérnym pôsobením. Po ukončení vysokoškolského štúdia dostala príležitosť pôsobiť v medzinárodnej spoločnosti, kde sa postupne prepracovala z pozície mzdárky na špecialistku ľudských zdrojov. Jej hlavnou zodpovednosťou bol nábor a adaptácia nových zamestnancov, ale aj navrhovanie organizačnej štruktúry, zlepšovanie komunikácie medzi oddeleniami a vzdelávanie zamestnancov. Pod jej vedením sa zrodili nové odmeňovacie, dochádzkové a motivačné systémy. Je spolu-zakladateľkou úspešnej personálnej agentúry Ynak, v rámci ktorej lektorovala workshopy a vzdelávacie aktivity predovšetkým pre personalistov a tímy v oblasti komunikácie, práce s emóciami a strachom, dávaní spätnej väzby, či nastavovania hodnotového systému v spoločnosti. Riadi sa heslom “spoznaj sám seba, aby si pochopil svet okolo Teba” a týmto mottom sprevádza ľudí, ktorí túžia rásť v osobnom i kariérnom živote. Je jej blízky kontakt s prírodou, svoj život obohacuje zberom bylín, pečením domáceho kváskového chleba, tancom a sebavzdelávaním v oblasti emočnej zrelosti.

Elena MAŠLONKOVÁ

S viac ako 20-ročnými skúsenosťami v oblasti vzdelávania a poradenstva si vybudovala kariéru zameranú na rozvoj ľudských zdrojov a kariérne poradenstvo. Jej začiatky boli sprevádzané tým, čo aj vyštudovala, a teda lektoringom a poradenstvom v oblasti vzdelávania dospelých. Po absolvovaní univerzity v Prahe sa zapojila do rôznych projektov, vďaka ktorým získala cenné skúsenosti v riadení tímov a procesov. Postupne rozvíjala aj svoje schopnosti v oblasti koučovania, mediácie a rozvoja ľudských zdrojov, čo ju inšpirovalo k práci v sociálnom riadení a rozvoja kompetencií. Svoje osobné vzdelávanie postupne rozširovala o rôzne kurzy a tréningy, čo jej zabezpečilo široké spektrum vedomostí v oblasti ľudských zdrojov a manažmentu.

V súčasnosti sa aktívne venuje práci konzultantky a lektorky so zameraním na kariérne poradenstvo a rozvoj ľudských zdrojov. Volí prístup charakteristický tvorbou podporného a inovačného prostredia, kde majú jednotlivci možnosť rozvíjať sa a dosahovať svoj plný potenciál. Jej cieľom je podpora ľudí a firiem na ich ceste k úspechu a spokojnosti v práci aj v živote.

História spoločnosti

2022 - súčasnosť
 • Realizácia projektu Model Career Guidance - metodika kariérového poradenstva pre žiakov stredných škôl, zavedenie systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 pre 24 centier sociálnych služieb v pôsobnosti TSK a integrácia štandardov kvality v zmysle zákona č 448/2008 do systému kvality podľa ISO normy.
2020 - 2022
Založenie spoločnosti Career Guidance, s.r.o, ako výsledok spojenia lídrov na trhu v oblasti karierového poradenstva a vzdelávania, vznik platformy pre kariérovú výchovu žiakov základných a stredných škôl , realizácia projektu Compas inclusive – metodiky Bilancie kompetencií pre zdravotne  znevýhodnených, rozšírenie poradenstva o systémy manažérstva podľa noriem 37001, 50001, 26000 a EMAS

 

2018 - 2020
 • Realizácia projektu Qual-IM-G, kvalita v kariérovom poradenstve, vypracovanie štandardov kvality, pilotná certifikácia individuálnych poradcov i organizácií. Realizácia Bilancie kompetencií pre úrady práce v Nitrianskom, Banskobystrickom a Košickom samosprávny kraji.
2016-2018
 • Realizácia projektu JOB Labyrinth, web aplikácia na kariérové poradenstvo formou hry pre mladých ľudí. Členstvo v Združení pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, účasť na JOB Expo Nitra, realizácia vzdelávania v Srbsku v rámci projektu „Sociálny dialóg“ Rozšírenie porftfólia o produkty Accelium, Vyškolenie školiteľov a realizácia vzdelávania modulov Accelim Pro.
2013 - 2015
 • Realizácia projektu Bilancia kompetencií, adaptácia a implementácia metodiky Bilancie kompetencií do služieb zamestnanosti SR. Príprava školiteľov Bilancie kompetencií, vyškolenie poradcov u partnerov projektu a na úradoch práce. Získanie certifikátu kvality od Medzinárodnej federácie bilancie kompetencií. Získanie členstva v tejto medzinárodnej organizácií a zakladateľ národnej siete členov Bilancie kompetencií.  Získanie Národnej ceny kariérového poradenstva od Euroguidance.
2013
 • Získanie grantu Leonardo da Vinci na transfér inovácií, Kick off meeting a začatie realizácie projektu „Bilancia kompetencií“ - kariérové poradenstvo pre potreby úradov práce
 • Úspešná recertifikácia systému manažérstva
 • Úspešná realizácia vzdelávacieho projektu pre Odborový zväz železničiarov
2012
 • Založenie spoločnosti Futurus, s.r.o. v Brne a zahájenie činnosti na českom trhu
2010 - 2011
 • Realizácie projektov spolufinancovaných ESF vo významných spoločnostiach skupiny Matador holding, Tatravagónka, Continental...
 • Realizácia projektov zamestnanosti
 • Zavedenie systému enviromentálneho manažérstva
2009
 • Akreditácia komplexného vzdelávacieho programu "Úspešný pracovník"
 • Prvá realizovaná revitalizácia spoločnosti spojená s kapitálovým vstupom do spoločnosti
 • Začiatok poskytovania údržby manažérskych systémov
 • Úspešná recertifikácia systému manažérstva kvality
2008
 • Založenie a rozbehnutie spoločnosti v perspektívnej oblasti
 • Realizovanie screeningu a výberu pracovníkov pre novovzniknuté priemyslelné parky
 • Rozšírenie ponuky o projekty vedomostného manažmentu
2007
 • Rozšírenie vzdelávania o služby pre neziskový sektor
 • Zaradenie produktov pre líniový manažment výrobných organizácií
2006
 • Uzavretie partnerstva s RW TÜV
 • Úspešná recertifikácia systému manažérstva kvality
2005
 • Začatie poskytovania služieb v oblasti štrukturálnych fondov
 • Otvorenie mediačného centra Úspech
 • Začiatok poskytovania mediačnej činnosti a vzdelávania mediátorov
2004
 • Akvizícia poradenskej divízie ISS Bratislava
 • Uzavretie partnerstva so spoločnosťou IDS Scheer
2003
 • Prvá realizácia integrovaného výcvikového programu
 • Získanie certifikátu SMK podľa normy ISO 9001
 • Začiatok niekoľko ročnej spolupráce so Slovenskými elektrárňami
2002
 • Zahájenie dlhodobej spolupráce so Slovenskými železnicami reštrukturalizáciou a transformáciou ŽSR
 • Uzavretie partnerstva s TÜV SÜD
2001
 • Realizácia poradenstva v oblasti riadenia ĽZ a organizačného manažmentu v spoločnosti, ktorá získala ocenenia "Zamestnávateľ roka"
2000
 • Rozšírenie služieb o poradenstvo pri budovaní systémov riadenia kvality
 • Zaradenie procesného riadenia do produktového portólia
 • Zahájenie technologického partnerstva s LBMS, s.r.o. Praha
1999
 • Uzatvorenie partnerstva so skupinou ISS, t.č. Tieto Enator, a.s.
 • Realizácia projektov vzdelávania manažérov a obchodných zástupcov
 • Založenie spoločnosti BKS Úspech, s.r.o.

Členstvo

Kompetencie

 • Sme partnerom certifikačnej spoločnosti TÜV SÜD Slovakia, s.r.o. a spolupracujeme s ďalšími certifikačnými spoločnosťami ako Bureau Veritas Slovakia s.r.o., ASTRAIA Certification s.r.o. a CERTICOM s.r.o  A aj vďaka tomu sú výstupy z projektov zavedenie systému manažérstva v zmysle noriem ISO 9001, ISO 14001, ISO 26000, ISO 37001, ISO 45001, ISO 50001 a EMAS plne akceptované certifikačnými audítormi.
 • Máme zavedený a uplatňovaný systém manažérstva kvality vo vlastnej firme.
Disponujeme akreditáciami MŠ SR na vzdelávacie programy pre podporu implementácie zmien v spoločnostiach a rozvoj kompetencií účastníkov vzdelávania. Široký rozsah modulového vzdelávacieho programu nám umožňuje flexibilne prispôsobovať vzdelávanie špecifickým potrebám zákazníkov.
Návrat hore