Nezaradené

Zručnosti pre trh práce 2024

Bezplatné vzdelávanie pre nezamestnaných a dotované kurzy pre zamestnaných vďaka projektu Zručnosti pre trh práce Nový národný projekt Zručnosti pre trh práce prinesie už od 8.apríla možnosť bezplatne získať finančnú podporu na vzdelávanie či rekvalifikáciu. Je to prvý projekt svojho druhu, ktorý je určený pre ľudí bez práce, ale aj pre zamestnaných. „Podobné projekty boli

Zručnosti pre trh práce 2024 Read More »

Skúsenosti z realizácie projektu Bilancia kompetencií na hornej Nitre

O priebehu Bilancie kompetencií s prvou skupinou nám povedala Ing. Jana HANUSOVÁ, poradkyňa BKS Úspech, s.r.o Cieľom národného projektu, ktorý realizuje Trenčianský samosprávny kraj je zmierniť dopady ukončenia banskej činnosti na zamestnancov Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. a vytvoriť podmienky pre ich plynulý prechod z utlmovaného odvetvia ťažby hnedého uhlia do nového zamestnania v iných odvetviach

Skúsenosti z realizácie projektu Bilancia kompetencií na hornej Nitre Read More »

Úspešné zavedenie systému manažérstva kvality na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny.

V roku 2020 naša spoločnosť BKS Úspech s.r.o. úspešne ukončila takmer ročný poradenský projekt implementácie a certifikácie ISO 9001:2015 na Ústredí práce sociálnych vecí a rodiny.  „Implementácia systému manažérstva kvality podľa ISO 9001 v organizácii a zlepšovanie systému manažérstva pomôže zefektívňovať nastavené procesy a dosahovať plánované ciele a úlohy, ktoré sú kladené na ústredie zákonom, nadriadeným orgánom alebo iným ústredným orgánom štátnej správy. Implementovaný

Úspešné zavedenie systému manažérstva kvality na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny. Read More »

Návrat hore