Politika systému manažérstva kvality a Štandardu kvality pre kariérové poradenstvo

                                   Sme poradenskou a konzultačnou spoločnosťou, ktorej poslaním je pomáhať všetkým, ktorí chcú byť úspešní. Chceme vykonávať poradenskú a konzultačnú činnosť v súlade s požiadavkami noriem ISO 9001:2015 a Štandardu kvality pre kariérové poradenstvo. Túto politiku chceme presadzovať prostredníctvom nasledujúcich zásad:   Zákazníci: Poradenskú