Bezplatné vzdelávanie pre nezamestnaných a dotované kurzy pre zamestnaných vďaka projektu Zručnosti pre trh práce

Zručnosti pre trh práce 2024

“Vzdelávanie je kľúčovým nástrojom na podporu nezamestnaných pri ich ceste späť na trh práce, ako aj pre ľudí v ohrození stratou zamestnania. Tak ako pri ostatných nástrojoch, aj v tomto prípade sme urobili viac a priniesli inováciu s cieľom zvýšiť efektivitu a kvalitu služieb pre občanov a v jednom projekte spájame podporu pre ľudí bez práce aj zamestnaných. Okrem toho majú ľudia možnosť využiť tento projekt opakovane,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

O príspevok na vzdelávanie bude možné žiadať už od 8.apríla na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý každú žiadosť individuálne posúdi. Žiadosť o poskytnutie príspevku je potrebné podať najneskôr 30 kalendárnych dní pred začiatkom kurzu. Ako to funguje, sa dozviete nižšie.

Chcete zmenu?

Ste zamestnaný alebo na materskej/rodičovskej dovolenke a potrebujete nové vedomosti?

Kontaktujte nás

V prípade záujmu o projekt Zručnosti pre trh práce najprv kontaktujte nás.

Požiadavky na ÚPSVaR

Odovzdáte požiadavku o preplatenie kurzu na Úrad práce v predstihu 30 dní.

Nástup na kurz

ponuka akred

Ponuka akreditovaných kurzov

Lektor

100 hodín

Číslo akreditovaného vzdelávacieho programu: 1756/2019/71/1

540 € s DPH – min 8 účastníkov

Líniový manažment v strojárenskej výrobe

Číslo akreditovaného vzdelávacieho programu: 1756/2020/67/1 – min 8 účastníkov                  

 MODUL Cena za modul
 5S – čistota a bezpečnosť na pracovisku – 20 hod.  180 € s DPH
 Ergonómia práce, pohybové a časové analýzy – 20 hod.     180 € s DPH
Opatrenia zvyšujúce spoľahlivosť pracoviska – 20 hod. 180 € s DPH
Vizualizácia pracoviska a štandardizácia práce – 20 hod. 180 € s DPH
Tvorba kontinuálneho materiálového toku – 20 hod.  180 € s DPH
Implementácia vyrovnaného ťahového systému – 20 hod.  100 € s DPH
Výber a hodnotenie pracovníkov – 10 hod. 100 € s DPH 
Príprava a vedenie hodnotiacich rozhovorov – 10 hod.     180 € s DPH
Environmentálna gramotnosť – 20 hod.   180 € s DPH

Manažment ľudských zdrojov

Číslo akreditovaného vzdelávacieho programu: 1756/2020/67/2 – min 8 účastníkov 

 MODUL Cena za modul
 Získavanie a výber nových zamestnancov – 20 hod.              180 € s DPH
Firemná kultúra a jej optimalizácia – 20 hod.                         180 € s DPH
Motivácia zamestnancov – 20 hod.                                          180 € s DPH
Hodnotenie zamestnancov – 20 hod.                                       180 € s DPH
Kolektívne vyjednávanie – 40 hod.                                         480 € s DPH

Interný audítor systému manažérstva

Číslo akreditovaného vzdelávacieho programu: 1756/2022/119/1

 MODUL Cena za modul
Interný audit systému manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001 – 14 hod.     180 € s DPH
Interný audit systému environmentálneho manažérstva podľa normy EN ISO 14001 – 14 hod.                 180 € s DPH
Interný audit systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001 – 14 hod. 180 € s DPH
Interný audit systému protikorupčného manažérstva podľa normy STN ISO 37001– 14 hod.                                       180 € s DPH
Interný audit integrovaného systému manažérstva (STN EN ISO 9001, STNEN ISO 14001 a STN EN ISO45001) – 24 hod. 270 € s DPH

Základy logistiky

Číslo akreditovaného vzdelávacieho programu: 1756/2022/32/1 – min 8 účastníkov

 MODUL Cena za modul
Koncepcia logistiky – 20 hod. 240 € s DPH
Nákupný proces, výber a hodnotenie dodávateľov – 20 hod. 240 € s DPH
Vyjednávacie postupy nákupcu – 20 hod. 240 € s DPH
Štíhla logistika a riadenie zásob – 20 hod.  240 € s DPH

Ponuka neakreditovaných kurzov

Základy podnikania

30 hod.                  

360 € s DPH 

min 8 účastníkov 

Obsah

 – Vízia, hodnoty, princípy, ukazovatele – konzistentnosť & meranie

 – Taktika, ročné ciele , činnosti, priority – kauzalita

 – Rituály zavádzania systému – ročný, týždenný, denný – disciplína

 – Rozpočet, príjmy, výdaje, aktíva, pasíva –finančná rovina

 – Aktivity, úlohy, úsilie – využitie času

 – Výsledky – výkonnosť a efektívnosť

 – Inovácie, sebareflexia a učenie sa – zmena, zlepšovanie.

Chcete získať viac informácii o projekte Zručnosti pre trh práce?

Stačí vyplniť tento krátky formulár alebo nás kontaktuj telefonicky na čísle +421 903 224 050